Innehåll

Balans nr 12 2010

Debatt: Den som går först har alltid en konkurrensfördel

Under årets branschdagar i samband med Fars årsmöte höll Caroline Rosén från PriceGain ett engagerat föredrag om konsten att ta betalt. Hon följde upp detta framträdande med en artikel i Balans nr 10/2010.

Caroline Rosén framför enligt min uppfattning bara sanningar i sin artikel. Det är mycket svårt att ha någon annan uppfattning än den hon framför. Den intellektuella utmaningen för oss som är verksamma inom revisions- och rådgivningsbranschen blir att applicera hennes synsätt på just denna bransch, som är så omgärdad av lagar, regler och traditioner.

Värdefakturering har det talats mycket om genom åren. Svårigheten är ju, som Caroline Rosén säger, att fastställa det beloppsmässiga värdet av den tjänst vi tillhandahåller våra kunder. Hur värderar man kvalitetssäkringen av en årsredovisning? Hur mycket värde tillför denna kvalitetssäkring den verksamhet som kunden bedriver? Varierar detta värde efter den person som undertecknar kvalitetssäkringen? Påverkar logotypen på revisionsberättelsen det mervärde som skapas i kundens verksamhet?

Det borde alltså inte bara vara nyttan av tjänsten man tar betalt för utan också för det mervärde som skapas i kundens verksamhet. Detta kommer att bli mer tydligt efter hand som delar av branschens lagstadgade närvaro i näringslivet utbyts mot en marknadsmässigt bedömd närvaro.

Vår bransch, speciellt revisionsdelen, är traditionellt timfixerad. Tidningsbranschen är millimeterfixerad. Transportbranschen är kilometerfixerad. De båda nyss nämnda har insett att det traditionella sättet att ta betalt inte ger någon lönsamhet och söker efter alternativa affärsmodeller.

Efter hand som tjänsteutbudet inom revisions- och rådgivningsbranschen utökas och efter hand som tekniken och verktygen för tillhandahållandet av dessa tjänster utvecklas så kommer den timbaserade prissättningen att bli en omöjlig affärsmodell. I en bra värld, kanske inte den bästa, löser det sig möjligen av sig självt? ... men den som går först har alltid en konkurrensfördel!

Rune Jansson är godkänd revisor och auktoriserad redovisningskonsult på Ernst & Young i Malmö.