Innehåll

Balans nr 12 2010

Debatt: Den som går först har alltid en konkurrensfördel

Under årets branschdagar i samband med Fars årsmöte höll Caroline Rosén från PriceGain ett engagerat föredrag om konsten att ta betalt. Hon följde upp detta framträdande med en artikel i Balans nr 10/2010.

Caroline Rosén framför enligt min uppfattning bara sanningar i sin artikel. Det är mycket svårt att ha någon annan uppfattning än den hon framför. Den intellektuella utmaningen för oss som är verksamma inom revisions- och rådgivningsbranschen blir att applicera hennes synsätt på just denna bransch, som är så omgärdad av lagar, regler och traditioner.

Värdefakturering har det talats mycket om genom åren. Svårigheten är ju, som Caroline Rosén säger, att fastställa det beloppsmässiga värdet av den tjänst vi tillhandahåller våra kunder. Hur värderar man kvalitetssäkringen av en årsredovisning? Hur mycket värde tillför denna kvalitetssäkring den verksamhet som kunden bedriver? Varierar detta värde efter den person som undertecknar kvalitetssäkringen? Påverkar logotypen på revisionsberättelsen det mervärde som skapas i kundens verksamhet?

Det borde alltså inte bara vara nyttan av tjänsten man tar betalt för utan också för det mervärde som skapas i kundens verksamhet. Detta kommer att bli mer tydligt efter hand som delar av branschens lagstadgade närvaro i näringslivet utbyts mot en marknadsmässigt bedömd närvaro.

Vår bransch, speciellt revisionsdelen, är traditionellt timfixerad. Tidningsbranschen är millimeterfixerad. Transportbranschen är kilometerfixerad. De båda nyss nämnda har insett att det traditionella sättet att ta betalt inte ger någon lönsamhet och söker efter alternativa affärsmodeller.

Efter hand som tjänsteutbudet inom revisions- och rådgivningsbranschen utökas och efter hand som tekniken och verktygen för tillhandahållandet av dessa tjänster utvecklas så kommer den timbaserade prissättningen att bli en omöjlig affärsmodell. I en bra värld, kanske inte den bästa, löser det sig möjligen av sig självt? ... men den som går först har alltid en konkurrensfördel!

Rune Jansson är godkänd revisor och auktoriserad redovisningskonsult på Ernst & Young i Malmö.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...