Innehåll

Balans nr 12 2010

Sektionen små & medelstora företag

Äntligen! Nu kan småföretagaren obundet få rätt stöd i sin verksamhet. Möjligheten att aktivt och på frivillig basis välja revisionstjänsten kommer att ge landets småföretagare en möjlighet att fundera över revisionens nytta för verksamheten. Revisorns djupa och breda kompetens inom revision och rådgivning kommer att komma än mer till sin rätt för denna kategori av företag.

Även auktoriserade redovisningskonsulter har nu möjlighet att bredda sin verksamhet. Svensk Standard för redovisningstjänster Reko ger redovisningskonsulten ett bra ramverk. För vissa företag kommer redovisningskonsulten att avge en bokslutsrapport som är en bekräftelse på att konsulten följt Reko och på det sättet kvalitetssäkrat redovisningen. Bokslutsrapporten är en intern rapport till uppdragsgivaren och kan lämnas i samband med att bolaget avger en årsredovisning.

Det är viktigt att påpeka skillnaden mellan en revisionsberättelse och en bokslutsrapport. I debatten har det i några fall framhållits att den ena tjänsten tar över den andra. Det är viktigt att informationen om tjänsterna är objektiv. Far värnar om både redovisningskonsulten och revisorn och därför kan vi på ett objektivt sätt presentera dessa olika tjänster.

Läs gärna artikeln om redovisningskonsultens ansvar i Balans nr 11/2010, skriven av Helene Agélii och Annelie Paulsson.

De lokala Far-dagarna har börjat fantastiskt bra. Vi har fått rapporter från fyra orter där ordförandena i lokalföreninga varit mycket positiva. De lokala Far-dagarna har även uppmärksammats i tidningar, radio och tv.

Styrgruppen för sektionen Små & medelstora företag har nu bildat en arbetsgrupp för yngre medlemmar; Nya generationen. Vi ser fram emot en utmanande resa med nya impulser i Far-arbetet.

EU-kommissionen med kommissionären Michel Barnier har kommit med ett Greenpaper som remissbehandlas inom Far. I detta dokument finns även frågor som tar sikte på SME-segmentet. För detta segment finns bland annat frågor som berör revisionen, exempelvis om den ska förändras för vissa kategorier. Man berör även trygghetsaspekten gällande rådgivning och revision för SME-segmentet. Kommissionens målsättning är att komma med ett uttalande under 2011.

Bo Åsell är ordförande i Fars sektion små & medelstora företag

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...