Innehåll

Balans nr 12 2010

Rådgivningssektionen

Hur nöjda är våra kunder? Rådgivningssektionens styrgrupp välkomnar samtliga medlemmar och blivande medlemmar i sektionen till det årliga eventet som 2011 äger rum 20 januari mellan klockan 17 och cirka 20 på Operaterrassen i Stockholm.

Vi kommer att presentera rådgivningssektionens marknadsundersökning, med spännande resultat, och diskutera nya arvoderings-möjligheter.

Missa inte detta tillfälle. Inbjudan med detaljerat program kommer!

Ragnar Gustav II är ordförande i Fars rådgivningssektion