Innehåll

Balans nr 2 2010

Inledning: Tiden rinner ut

Det är dags att tänka nytt. Och det är bråttom. Revisorer som vill kunna livnära sig på sitt yrke även efter slopandet av revisionsplikten måste tänka om och våga satsa på nya, kundanpassade tjänster. Det skriver Olle Tönnervik, Lars Thålin och Magnus Johansson i en debattartikel.

Bråttom är det också för regeringen om revisionsplikten ska kunna slopas 1 juli i år. Processen har försenats och en proposition väntas först i början av maj. FAR SRS generalsekreterare Dan Brännström är besviken på regeringens hantering av frågan. ”Det är hög tid för regeringen att sätta ner foten”, menar han.

Ett annat projekt som har stött på problem är införandet av en gemensam europeisk bolagsform för små och medelstora företag. I sista stund förkastades förslaget av EU:s ministerråd.

Finanskrisen har knappast undgått någon. Men hur märks den i företagens finansiella rapporter? Om detta ämne skriver Anna Lindén.

”Kanske tiden nu återigen är mogen för en stor företagsskattereform”, resonerar Roger Persson Österman i månadens skattekrönika.

Framtiden är också temat för månadens gästkrönikör. ”Utmaningen är helt enkelt att låna av framtiden när det ligger i framtidens intresse att göra så – och bara då”, skriver han.

Följ med Balans in i framtiden!