Innehåll

Balans nr 2 2010

Inledning: Tiden rinner ut

Det är dags att tänka nytt. Och det är bråttom. Revisorer som vill kunna livnära sig på sitt yrke även efter slopandet av revisionsplikten måste tänka om och våga satsa på nya, kundanpassade tjänster. Det skriver Olle Tönnervik, Lars Thålin och Magnus Johansson i en debattartikel.

Bråttom är det också för regeringen om revisionsplikten ska kunna slopas 1 juli i år. Processen har försenats och en proposition väntas först i början av maj. FAR SRS generalsekreterare Dan Brännström är besviken på regeringens hantering av frågan. ”Det är hög tid för regeringen att sätta ner foten”, menar han.

Ett annat projekt som har stött på problem är införandet av en gemensam europeisk bolagsform för små och medelstora företag. I sista stund förkastades förslaget av EU:s ministerråd.

Finanskrisen har knappast undgått någon. Men hur märks den i företagens finansiella rapporter? Om detta ämne skriver Anna Lindén.

”Kanske tiden nu återigen är mogen för en stor företagsskattereform”, resonerar Roger Persson Österman i månadens skattekrönika.

Framtiden är också temat för månadens gästkrönikör. ”Utmaningen är helt enkelt att låna av framtiden när det ligger i framtidens intresse att göra så – och bara då”, skriver han.

Följ med Balans in i framtiden!

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...