Balans nr 2 2010

Noteringar: Osäkert om slopande av revisionsplikten

Enligt regeringens tidsplan ska revisionsplikten för de små företagen slopas 1 juli i år. Men regeringen är fortfarande oenig om detaljer i förslaget.

När regeringen offentliggjorde vårens propositionsförteckning stod det klart att besked om revisionsplikten skulle dröja ytterligare. Enligt planerna ska regeringen överlämna propositionen till riksdagen 5 maj. Senaste datum för behandling i riksdagen före sommaruppehållet – och valet – är 23 juni.

– Om riksdagen inte voterar förrän 23 juni kan det vara svårt att bestämma att ikraftträdandet ska ske 1 juli. Efter att riksdagen har voterat ska regeringen utfärda lagändringen. Enligt huvudregeln ska det gå minst fyra veckor mellan regeringens utfärdande och ikraftträdandet av lagen, säger Jacob Aspegren, ämnesråd på justitiedepartementet.

Besked saknas

Enligt Jacob Aspegren är tjänstemännen förberedda för att snabbt skriva ihop ett utkast till lagrådsremiss, men besked från politikerna saknas fortfarande på flera punkter: gränsvärdena, ekobrott, skattekontroll, förvaltningsrevisionen och även den lagtekniska utformningen, det vill säga om det blir en så kallad opt in-eller en opt out-lösning.

– Regeringen tar slutgiltig ställning på regeringssammanträdet den dag som lagrådsremissen överlämnas. Som det ser ut nu blir det tidigast under februari månad, säger han.

Reformen ska genomföras

Sista datum för en lagrådsremiss som håller tidsplanen är i mitten av mars. Det brukar ta runt fyra veckor för regeringen att ta beslut om propositionen. Hur lång tid lagrådet behöver varierar. Jacob Aspegren poängterar dock att 5 maj inte är något löfte, utan att propositionen kan komma tidigare. Eller senare. Att den finns med i propositionsförteckningen är dock en tydlig signal om att regeringen har för avsikt att genomföra reformen före valet.

rl

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200  
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...