Balans nr 2 2010

Noteringar: Osäkert om slopande av revisionsplikten

Enligt regeringens tidsplan ska revisionsplikten för de små företagen slopas 1 juli i år. Men regeringen är fortfarande oenig om detaljer i förslaget.

När regeringen offentliggjorde vårens propositionsförteckning stod det klart att besked om revisionsplikten skulle dröja ytterligare. Enligt planerna ska regeringen överlämna propositionen till riksdagen 5 maj. Senaste datum för behandling i riksdagen före sommaruppehållet – och valet – är 23 juni.

– Om riksdagen inte voterar förrän 23 juni kan det vara svårt att bestämma att ikraftträdandet ska ske 1 juli. Efter att riksdagen har voterat ska regeringen utfärda lagändringen. Enligt huvudregeln ska det gå minst fyra veckor mellan regeringens utfärdande och ikraftträdandet av lagen, säger Jacob Aspegren, ämnesråd på justitiedepartementet.

Besked saknas

Enligt Jacob Aspegren är tjänstemännen förberedda för att snabbt skriva ihop ett utkast till lagrådsremiss, men besked från politikerna saknas fortfarande på flera punkter: gränsvärdena, ekobrott, skattekontroll, förvaltningsrevisionen och även den lagtekniska utformningen, det vill säga om det blir en så kallad opt in-eller en opt out-lösning.

– Regeringen tar slutgiltig ställning på regeringssammanträdet den dag som lagrådsremissen överlämnas. Som det ser ut nu blir det tidigast under februari månad, säger han.

Reformen ska genomföras

Sista datum för en lagrådsremiss som håller tidsplanen är i mitten av mars. Det brukar ta runt fyra veckor för regeringen att ta beslut om propositionen. Hur lång tid lagrådet behöver varierar. Jacob Aspegren poängterar dock att 5 maj inte är något löfte, utan att propositionen kan komma tidigare. Eller senare. Att den finns med i propositionsförteckningen är dock en tydlig signal om att regeringen har för avsikt att genomföra reformen före valet.

rl