Balans nr 2 2010

Noteringar: Osäkert om slopande av revisionsplikten

Enligt regeringens tidsplan ska revisionsplikten för de små företagen slopas 1 juli i år. Men regeringen är fortfarande oenig om detaljer i förslaget.

När regeringen offentliggjorde vårens propositionsförteckning stod det klart att besked om revisionsplikten skulle dröja ytterligare. Enligt planerna ska regeringen överlämna propositionen till riksdagen 5 maj. Senaste datum för behandling i riksdagen före sommaruppehållet – och valet – är 23 juni.

– Om riksdagen inte voterar förrän 23 juni kan det vara svårt att bestämma att ikraftträdandet ska ske 1 juli. Efter att riksdagen har voterat ska regeringen utfärda lagändringen. Enligt huvudregeln ska det gå minst fyra veckor mellan regeringens utfärdande och ikraftträdandet av lagen, säger Jacob Aspegren, ämnesråd på justitiedepartementet.

Besked saknas

Enligt Jacob Aspegren är tjänstemännen förberedda för att snabbt skriva ihop ett utkast till lagrådsremiss, men besked från politikerna saknas fortfarande på flera punkter: gränsvärdena, ekobrott, skattekontroll, förvaltningsrevisionen och även den lagtekniska utformningen, det vill säga om det blir en så kallad opt in-eller en opt out-lösning.

– Regeringen tar slutgiltig ställning på regeringssammanträdet den dag som lagrådsremissen överlämnas. Som det ser ut nu blir det tidigast under februari månad, säger han.

Reformen ska genomföras

Sista datum för en lagrådsremiss som håller tidsplanen är i mitten av mars. Det brukar ta runt fyra veckor för regeringen att ta beslut om propositionen. Hur lång tid lagrådet behöver varierar. Jacob Aspegren poängterar dock att 5 maj inte är något löfte, utan att propositionen kan komma tidigare. Eller senare. Att den finns med i propositionsförteckningen är dock en tydlig signal om att regeringen har för avsikt att genomföra reformen före valet.

rl

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...