Innehåll

Balans nr 2 2010

Noteringar: Storbyråerna rekryterar

Trots lågkonjunkturen kommer revisionbyråerna att anställa flera nya medarbetare under året.

PricewaterhouseCoopers, PWC, meddelar att byrån kommer att nyanställa runt 350 jurister och ekonomer under året. Procentuellt sker den största medarbetartillväxten inom området affärsrådgivning. I första hand är det ekonomer som ska rekryteras, men även ett stort antal jurister.

– Vi planerar att nyanställa cirka 350 personer under 2010 varav ungefär 150 nyutexaminerade. När det gäller specifika delar av verksamheten så sker intag inom samtliga våra huvudområden revision, skatt och affärsrådgivning, säger PWC:s personalchef Petra Stergel.

Ernst & Young planerar att anställa över 100 nya medarbetare under 2010, både nyutexaminerade och erfarna konsulter.

– Vi har en stabil verksamhet och stor efterfrågan på våra tjänster – mycket tack vare vårt arbete med att anpassa vårt tjänsteutbud och att stärka vår branschkompetens under en tuff tid. Men för oss är det också en strategisk fråga att kontinuerligt rekrytera och fylla på med rätt kompetens. Konjunkturcykler kommer och går. Det är viktigt att tänka långsiktigt och rusta för framtiden i såväl hög- som lågkonjunktur, säger Jan Birgerson, vd för Ernst & Young AB.

Deloitte räknar med runt 100 nyanställningar under året, främst revisorer och redovisningskonsulter, inom affärsområdet revision.

– Deloitte prognostiserar ett rekryteringsbehov om drygt 100 nyanställningar under 2010. Vi reviderar löpande vårt exakta rekryteringsbehov baserat på vår bedömning av marknadens efterfrågan och hur vår verksamhet utvecklas, säger Charlotte Lavefjord som är rekryteringsansvarig på Deloitte.

Anna Larsson, rekryteringsansvarig på KPMG, meddelar att byrån planerar att nyanställa runt 100 personer under 2010, främst inom affärsområdena rådgivning och revision.

Paula Klang, hr-chef på BDO Nordic, meddelar att det inte finns något formellt beslut om hur många som ska nyanställas under året. En osäkerhetsfaktor är vad som sker i frågan om revisionsplikten för små bolag. Paula Klang framhåller dock att samtliga affärsområden har tillväxtmål (främst inom företagsservice och redovisning), vilket kräver en utökning av personalstyrkan.

– Finanskris och det stundande avskaffandet av revisionsplikten har under den senaste tiden ändrat förutsättningarna på marknaden för revisions- och konsulttjänster. Många aktörer inom branschen har tvingats till neddragningar i personalstyrkan. I ljuset av detta har BDO uppehållit en stabil affär över samtliga affärsområden.

Paula Klang betonar nöjda kunder och vidareutveckling av tjänsteutbudet som skäl till att byråns verksamhet har varit stabil, trots lågkonjunktur och finanskris.

– Vi har arbetat intensivt för att vidareutveckla och utöka våra tjänster för att matcha marknadens/kundernas behov och förväntningar. Detta har inneburit att vi i möjligaste mån försökt att undvika neddragningar av personal och i stället investerat i fortsatt kompetensutveckling för att bredda kunskapsbasen hos våra medarbetare, säger Paula Klang.

Barbro Bolander, personalchef på Grant Thornton uppskattar att byrån kommer att anställa ett hundratal personer under året.

– Huvudsakligen kommer vi anställa inom revision och redovisning och ungefär lika många till varje område, säger hon.

Även SET upplever ett behov av nya medarbetare.

– Vi räknar med att anställa 10–15 medarbetare inom revision och redovisning samt redovisningsspecialister, säger Marianne Sandén Ljungberg, vice vd SET.

ph