Innehåll

Balans nr 2 2010

Noteringar: Hänsyn till remisskritik i nya bolagskoden

Nu kommer den nya bolagskoden, som implementerar de omdebatterade EU-direktiven om rörliga ersättningar. Från 1 februari gäller regelverket i Sverige, som genom bolagskoden alltså valt en självsaneringsmodell i stället för lagstiftning. Balans har berättat om innehållet i den nya koden i tidigare nummer, bland annat i Balans nr 12/2009.

Den nya koden skiljer sig på några punkter från det förslag som gick ut på remiss i höstas. Med hänsyn till remissopinionen behålls bland annat regler om revisionsutskottets sammansättning och utskottsledamöternas oberoende. Högre krav ställs på styrelsen gällande intern kontroll och finansiell rapportering. Vidare ska styrelsen ÅRLigen utvärdera och motivera behovet av internrevision.

rl