Innehåll

Balans nr 2 2010

Noteringar: Nya regler för offentlig upphandling

Regeringen föreslår en rad förändringar i lagen om offentlig upphandling, LOU. Det rör sig såväl om implementeringar av EU-direktiv som om frivilliga och nationella regelförenklingar. Bland annat föreslås att direktupphandlingsbeloppet, som tidigare bestämts av respektive myndighet, fastställs till 287 000 kronor i LOU och 577 000 i lagen om upphandling inom vatten, energi, transporter och posttjänster, LUF.

De nya förslagen innebär även att förfarandet ”konkurrenspräglad dialog” och bestämmelser om elektronisk auktion förs in i de svenska upphandlingslagarna. Regeringen föreslår även sanktioner mot otillåten direktupphandling, exempelvis en marknadsskadeavgift på lägst 10 000 kronor och högst 10 miljoner kronor, dock högst 10 procent av kontraktsvärdet.

Hädanefter kommer det också att finnas en skrivning om att sociala hänsyn och miljöhänsyn bör beaktas vid upphandling. Regeringen siktar på att ändringarna ska träda i kraft 1 juli.

rl