Innehåll

Balans nr 2 2010

Noteringar: Förslag om informationsplikt för avancerade skatteupplägg

Skatteverket föreslår att regeringen tillsätter en utredning som tar ställning till om så kallade disclosure rules, det vill säga skyldighet att i förväg informera skatteverket om avancerade skatteupplägg. Det framgår av rapporten Ränteavdrag i företagssektorn – Redovisning av uppdrag i 2009 års regleringsbrev. Skatteverket hänvisar bland annat till att en sådan modell varit framgångsrik i Storbritannien.

Frågan väcktes med anledning av att Skatteverket, på regeringens uppdrag, kartlagt förekomsten av ränteavdrag i företagssektorn och utvärderat behovet av ytterligare avdragsbegränsningar. Uppdraget har emellertid varit svårt, då Skatteverket i nuläget saknar de verktyg som behövs för att göra en sådan kartläggning och dra några slutsatser, vilket har väckt frågan om att införa informationsplikt för avancerade skatteupplägg.

– I och för sig har diskussionen varit uppe länge, säger Tomas Algotsson, enhetschef på Skatteverkets rättsavdelning, bland annat på grund av flertalet stopplagstiftningar, som han menar är olyckliga för alla parter.

Skatteverket vill i stället införa en samarbetsmodell i vilken verket ställer upp på att svara på frågor mot att företagaren lovar att ställa dem. För att de företag som väljer att samarbeta inte ska missgynnas kommer samarbetsmodellen att behöva kombineras med någon slags informationsplikt, spekulerar Tomas Algotsson, men betonar samtidigt att det är en fråga för regeringen; ”Skatteverket ger bara förslag”.

– Vi vill jobba proaktivt, vi tror att företagen är betjänta av det. Det handlar om att minimera risken för skattesmällar. Men självklart ska vi inte kopiera en idé rakt av, om vi inför diclosure rules kommer de att vara anpassade till det svenska systemet, säger han.

När det gäller ränteavdragens betydelse inom företagssektorn är Skatteverket försiktigt med att dra några slutsatser, utan efterlyser en principiell översyn inom ramen för en statlig utredning. På en punkt föreslår Skatteverket dock en utvidgning av de nya ränteavdragsbegränsningsreglerna. Det ska inte längre vara möjligt att gömma sig bakom den så kallade 10-procentsregeln. Med andra ord, om en transaktion inte har skett av ”sunda affärsmässiga skäl” ska inte avdrag för ränta medges, även om mottagaren beskattats med tio procent. Skatteverket menar att detta skulle stävja de mest utstuderade skatteplaneringsförfarandena.

rl

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200  
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...