Innehåll

Balans nr 2 2010

Noteringar: Färre nedskrivningar än väntat

Börsföretagens nedskrivningar är färre än väntat, såväl i Sverige som internationellt. Det uppger analytiker, investerare och långivare i en ny rapport från Ernst & Young.

Trots en omfattande ekonomisk nedgång och minskande börsvärden gör företagen få nedskrivningar, vilket marknaden har noterat. Det kan påverka förtroendet och tillgången till kapital, säger Björn Gustafsson, ansvarig för värderingstjänster på Ernst & Young.

Studien, Impairment reporting – improving stakeholders confidence – har undersökt hur 170 analytiker, investerare och långivare tolkar företagens rapportering kring nedskrivningar och vilken information de anser vara mest värdefull. Närmare hälften av respondenterna uppger att antalet nedskrivningar var lägre än de räknat med.

– Trenden i Sverige är densamma som globalt. Även här gör börsföretagen relativt få nedskrivningar trots den tuffa konjunkturen. En förklaring är att företagen bedömer att nedgången är tillfällig, säger Björn Gustafsson.

Studien visar dessutom att över 90 procent av respondenterna använder information om nedskrivningar vid investerings- och kreditgivningsbeslut. Ledningens syn på företagets framtid och förklaringen till varför nedskrivningar har gjorts anges som de viktigaste upplysningarna. I dag är informationen kring nedskrivningar ofta knapphändig i företagens finansiella rapporter.

Enligt Björn Gustafsson vill marknaden ha större öppenhet kring nedskrivningar och de antaganden som företagen gör om framtiden.

ph