Innehåll

Balans nr 2 2010

”Revisorerna måste hjälpa till”

– Revisorer och konsulter måste hjälpa till med det här!

Det säger Hans Elliot, konkursförvaltare och advokat vid Advokatfirman Glimstedt i Lund, apropå styrelseledamöters utsatthet efter konkurser. Han hör själv till dem som håller kurser i ämnet.

– Om de som nu krävs på pengar hade känt till det här hade de kanske vidtagit åtgärder tidigare i sina bolag: kanske upprättat kontrollbalansräkningen tidigare, låtit bolaget träda i likvidation eller gå i konkurs snabbare, säger Hans Elliot.

– Många företagare lever ju på hoppet, att sen ska det bli bättre – och så har någon sagt att du inte är personligen betalningsansvarig i ett aktiebolag, men det kan de ju bli genom de här reglerna.

Hans Elliot har inte mycket till övers för dem som specialiserar sig på att avkräva styrelseledamöter personlig betalning för gamla konkursskulder.

– Vi konkursförvaltare brukar kalla dem för prisjägare, säger Hans Elliot.

Han drar en parallell till advokater i USA som springer efter ambulanser för att erbjuda skadade personer att driva skadeståndstalan mot provision på eventuellt utfall.

Man kan ju anse det minst lika olyckligt om den oskyldige leverantören ska behöva ta en kreditförlust, med allt vad det kan leda till.

Är det inte lagstiftarens mening och lagens anda att ansvar ska kunna utkrävas?

Jo, men meningen är kanske inte att folk ska infria ansvaret utan att det ska fungera preventivt. En varning i tidningen kan nog ha bättre effekt.

Många som driver affärer vet inte vilka risker de löper, säger Hans Elliot.

Hans Elliot råder företagare att löpande dokumentera sina iakttagelser under svåra tider så att de har bevisning i efterhand. Om företagets företrädare utan vidare bedömer att företagets egna kapital överstiger hälften av aktiekapitalet så behöver en skriftlig kontrollbalansräkning egentligen inte upprättas. I det läget är substansen, inte formen, rättsligt avgörande. Men om en fordringsägare många år senare framställer krav så riskerar företrädaren att hamna i bevismässigt underläge.

Alexander Kristofersson

Ställföreträdaransvaret

Det är en rad detaljer som samtliga måste iakttas av styrelseledamöter för att de inte personligen ska bli betalningsansvariga för bolagets följande förpliktelser. Ledamöter måste bland annat uppfylla krav på:

 1. att upprätta och låta bolagets revisor granska en kontrollbalansräkning när det finns skäl att anta att en sådan kan visa ett eget kapital som motsvarar mindre än hälften av det registrerade aktiekapitalet,

 2. att snarast möjligt utfärda kallelse till så kallad kontrollstämma ifall kontrollbalansräkningen visar ett eget kapital under den kritiska gränsen,

 3. ansökan hos tingsrätt om likvidation senast två veckor från den andra kontrollstämman eller den tidpunkt då sådan senast skulle ha hållits, alternativt en andra kontrollbalansräkning och kontrollstämma inom åtta månader ifall verksamheten drivs vidare.

Bestämmelserna om kontrollbalansräkning, personligt ansvar för styrelseledamöter och så vidare finns i 25 kap. 13–20 §§ i aktiebolagslagen (SFS 2005:551).

Underlåtenhet att följa reglerna medför personligt ansvar i första hand för styrelseledamöterna, men det kan även omfatta andra som agerar för deras räkning eller aktieägare som beslutar att låta företaget fortsätta verksamheten.

Personligt betalningsansvar är solidariskt, det vill säga vem som helst av de ansvariga kan avkrävas upp till hela beloppet.

Så kan skulden flerfaldigas

Säg att en styrelseledamot i dag står betalningsansvarig för en skuld från 2002 på 100000 kronor. Dröjsmålsräntan enligt räntelagen uppgår då till ytterligare lika mycket.

Till skillnad mot skulder i fortlevande bolag ska denna skuld dessutom betalas från styrelseledamotens privata, redan beskattade pengar, så förmögenhetseffekten blir ytterligare uppblåst jämfört med värdet av den ursprungliga skulden.

Om tvisten når domstol kan den förlorande parten också räkna med rättegångskostnader. De varierar, men ett vanligt belopp kan vara runt 60000 kronor med bägges ombudsarvoden inräknade.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...