Innehåll

Balans nr 3 2010

Noteringar: Utveckla revisionen med nya ISA

Har du koll på nya ISA? Om inte, så är det dags att påbörja anpassningen till de nya standarderna.

Våren 2009 avslutades iaasb:s ”clarityprojekt” som gick ut på att se över samtliga ISA (International Standards on Auditing). Parallellt med clarityprojektet har FAR SRS i samråd med Revisorsnämnden löpande översatt samtliga ISA. FAR SRS har beslutat att ISA ska ersätta dagens Revisionsstandard i Sverige, (RS) och tillämpas för räkenskapsår som börjar 1 januari 2011 eller senare.

Hittills har det endast varit de byråer som är knutna till internationella nätverk som har haft krav på sig att tillämpa ISA, medan andra har tillämpat RS.

Samtliga översatta ISA kommer att sammanställas i en publikation från FAR SRS Förlag – med utgivning i augusti 2010.

Lennart Iredahl på FAR SRS uppmanar alla revisorer att läsa in sig på ISA och så snart det är möjligt påbörja arbetet med att anpassa revisionsverktyg och manualer.

– Se det som en chans att utveckla revisionen genom ännu mer fokus på områden som kan medföra väsentliga fel. Det gör revisionen effektivare och ännu mer nyttig, vilket är viktigt med tanke på den aviserade förändringen av revisionsplikten, säger Lennart Iredahl.

En längre artikel om vad nya ISA innebär finns att läsa i Balans nr 11/2009.

ph