Innehåll

Balans nr 3 2010

Noteringar: Första åren utan revisionsplikt – så blev det i Danmark

En besparing på 155–160 miljoner danska kronor för företagen, men bara smärre effekter på skatteintäkterna och ingen effekt på den ekonomiska brottsligheten. Det är slutsatserna i en utvärdering som danska Erhvervs- och selskabsstyrelsen gjort av konsekvenserna av revisionspliktens slopande.

Av totalt 74 761 företag som har haft möjlighet att välja bort revision har 17104 gjort det. Det motsvarar 22,8 procent av företagen. En stickprovsundersökning visar emellertid att nästan en tredjedel av dessa fortsatt att använda sig av revisorns tjänster, i form av review eller hjälp med redovisningen. Felfrekvensen i årsredovisningen är något högre bland de företag som valt bort revision, 29,5 procent jämfört med 24,4 procent. I rapporten heter det att den ”ikke er vaesentlig hojere”, men Tomas Algotsson, enhetschef på svenska Skatteverket, tycker att den danska utvärderingen bekräftar de farhågor som myndigheten tidigare har framställt med anledning av det förväntade slopandet av revisionsplikten i Sverige.

– Vi ser en risk för ökat skattebortfall, och det är inte bara ur Skatteverkets synpunkt som det är viktigt att värna om hög kvalitet i redovisning och revision, utan det är viktigt för hela samhället. Skatteverket arbetar under parollen ”Rätt från början”. Risken för att vi måste göra efterhandskontroller minskar om företaget är reviderat.

En stor majoritet, 85,8 procent, av de danska företagen som valt bort revision finns i segmentet företag med en årlig omsättning på 0–0,5 miljoner danska kronor. Genom att beräkna den genomsnittliga kostnaden för revision inom respektive storlekskategori och multiplicera med antalet företag som, inom respektive kategori, valt bort revision, kommer man fram till ett mått på den faktiska besparing som revisionspliktens slopande har inneburit: 155–160 miljoner danska kronor.

Har det i stället inneburit ökade kostnader för samhället?

Den danska utvärderingen visar inte på några sådana tendenser. En kvalitetsgranskning av företagens räkenskaper, utifrån stickprovskontroll, visar att antalet fel i redovisningen är större hos företag som har valt bort revision. ”Men det är inte tal om någon stor skillnad”, skriver rapportförfattaren och påpekar att de flesta felen är av formaliakaraktär och inte gör redovisningen mindre rättvisande. Flest fel förekommer hos de företag som inte har haft någon som helst hjälp av någon revisor, inom den gruppen har var tredje fel i sin årsredovisning.

Danska Skatteverkets, skat, stickprovsundersökning visar att det förekommer fler fel i de oreviderade företagens deklarationer, men skillnaden är inte stor och ligger inom den statistiska felmarginalen. Vad gäller den ekonomiska brottsligheten syns inga tecken på att den skulle ha tilltagit.

rl

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200  
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...