Innehåll

Balans nr 3 2010

Noteringar: Månadens fråga

Vem bildar regering efter valet 19 september? Av dem som svarat på ”Månadens fråga” på <www.tidskriftenbalans.se> tror närmare 60 procent att Alliansen behåller regeringsmakten. 35 procent tror att det rödgröna blocket bildar regering och 6 procent svarar ”vet ej”.

ph