Balans nr 3 2010

Hållbarhetsfrågorna tar plats i näringslivets finrum

Finanskris och klimatkris visar att självreglering inte räcker

Hållbarhet är ingen övergående trend utan en nödvändig komponent i all affärsverksamhet. För revisions- och rådgivningsbranschen innebär det en växande marknad och krav på ny kunskap. Det menar Lars-Olle Larsson som är aktuell med boken Hållbar affärsutveckling*.

Lars-Olle Larsson har jobbat med hållbarhetsfrågor i trettio år och säger att han alltmer sällan möter ”åsikter utan insikt”. De senaste åren har det skett en attitydförändring i näringslivet. För bara några år sedan hade det varit otänkbart att Nasdaq OMX skulle upplåta sina lokaler till ett seminarium om hållbarhetsfrågor. Nu har det hänt (se artikel här intill).

– Det som är nytt, och det är inte minst seminariet på Nasdaq OMX ett bevis för, är att mainstreaminvesterarna har fått upp ögonen för långsiktigt värdeskapande. Forskningen har visat att hållbarhet är värdepåverkande, vilket jag också beskriver i min bok. Det har lett till ett skifte i börsbolagens attityd och hantering av de här frågorna, säger Lars-Olle Larsson och tillägger:

– Det ställer krav på revisions- och rådgivningsbranschen att förstå vilken ny information som analytiker och investerare vill ha och vilka krav det ställer på företagens rapportering.

På vilket sätt finns det en parallell mellan den ekonomiska och den ekologiska krisen?

– Parallellresonemanget har jag hämtat från ett tal som Prins Charles höll i samband med konferensen Accounting for Sustainability i London för ett år sedan. Ta till exempel bostadsbubblan som sprack i USA; överfört på ekosystemet är det lätt att förstå att naturen inte tål ett uttag som är större än räntan. På samma sätt som de mest ”renläriga” kapitalisterna har trott att marknadskrafterna reglerar allting automatiskt så finns det de som tror att naturen reglerar sig själv. Finanskrisen och klimatkrisen visar att självreglering inte räcker. Och sist men inte minst – kortsiktighet måste ersättas med långsiktighet!

Vad innebär det i praktiken?

– Vi ser konsekvenserna av det i form av att politikerna i både Sverige och EU driver på för regleringar, till exempel debatten om bonus i finansbranschen. Den och andra frågor regleras på EU-nivå och implementeras i Sverige genom Svensk kod för bolagsstyrning. Den drevs fram av investerarna. Nu pushar de för att bolagsstyrningsfrågorna också måste innefatta hållbarhet.

Du menar att en omställning av ”den gamla affärsmodellen” är nödvändig. Hur då?

– Vi måste in i kretsloppssamhället, det koldioxidfria samhället, och säkerställa en affärsetik som möter kraven på transparens. Den så kallade miljöekvationen (miljötillståndet = befolkningsmängden x konsumtionen x produkternas miljöbelastning) är en pedagogisk förklaringsmodell som alla kan använda för att se hur befolkningsökningen och stora gruppers höjda levnadsstandard medför ökad konsumtion och en

enorm belastning på ekosystemet. Innovationskraft, produktutveckling och förmågan att utveckla hållbara affärsmodeller bestämmer därför vilka företag som blir vinnare framöver. Duktiga företag gör en risk- och möjlighetsanalys utifrån en helhetssyn, vilket innebär att man också måste ta in vad som händer inom politiken och forskningen.

På vilket sätt påverkas revisions- och rådgivningsbranschen av den här utvecklingen?

– Vi ser att det blir mer och mer hållbarhetsinformation i årsredovisningens framvagn och mer materiell hållbarhetsinformation i förvaltningsberättelsen. Fler och fler väljer till exempel att producera bestyrkta hållbarhetsredovisningar (enligt Global Reporting Initiative, GRI). När det gäller redovisning har vi också fått ett EU-direktiv, det så kallade moderniseringsdirektivet, som ställer krav på att företag i förvaltningsberättelsen ska lämna upplysningar som är av betydelse för att förstå ett företags ställning, resultat och utveckling. Utveckling är som bekant framåtriktat, ska man följa direktivet måste man göra en riskanalys. Ett företag som hämtar sina produkter i tredje världen tar naturligtvis högre risker i förhållande till mänskliga rättigheter än ett företag som är förlagt i Norden, det måste avspeglas i företagets rapportering av risk. För revisions- och rådgivningsbranschen är det lätt att förstå att hållbar utveckling växer in i framtidens revision och skapar en växande marknad.

Ar revisions- och rådgivningsbranschen redo att möta den växande efterfrågan på hållbarhetstjänster?

– De stora byråerna är definitivt redo, men alla revisorer har inte den kunskap som krävs för att förstå hållbarhetsfrågornas komplexa implikationer. Sedan måste vi som bransch också arbeta med vår egen hållbarhet. Revisorer och rådgivare har inte så stor direkt påverkan, men har däremot en mycket stor indirekt påverkan. Branschens största utmaning ligger i kunskapsförmedling.

Hur blir det i framtiden?

– EU håller på att utreda ett förslag om lagstiftad hållbarhetsredovisning. Jag är övertygad om att det en dag blir så. Generellt går vi politiskt mot en mer hållbar kapitalism.

Rakel Lennartsson

* Hållbar affärsutveckling ges ut av FAR SRS Förlag.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200  
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...