Innehåll

Balans nr 3 2010

Sveriges största investerare sätter press på börsbolagen

De största svenska bolagen har omfattande riktlinjer för sitt hållbarhetsarbete. Däremot finns det fortfarande brister när det gäller implementering och uppföljning av dessa. Det visar enkäten ”Hållbart värdeskapande” som Sveriges femton största investerare har adresserat till styrelseordförandena i de hundra största bolagen på Stockholmsbörsen. 84 av de tillfrågade besvarade den omfattande enkäten. Resultatet presenterades i samband med ett seminarium på Nasdaq OMX i februari.

– Vår förhoppning är att det ska bli ett instrument som är värdefullt för er och givetvis också för oss i vår gemensamma kommunikation, sa projektledare Allan Emanuelsson till bolagen som svarat på enkäten.

Från bolagens sida uttrycktes uppskattning över att investerarna gått samman och gjort en gemensam enkät i stället för femton separata då det finns en viss ” enkättrötthet” ute på företagen.

I övrigt kretsade panelens frågor kring enkätsvarens kvalitet och jämförbarhet. Kan man veta att det verkligen är styrelseordförandena själva som har svarat och hur kan man värdera svar som bygger på självskattning?

Carina Lundberg Markow, ansvarig för ägarfrågor på Folksam, närvarande vid frukostseminariet, och månadens profil i Balans, betonade vikten av en extern granskning:

Revision är oerhört viktigt när det gäller att följa upp företag, både beträffande finansiella frågor och hållbarhetsfrågor. Genom att göra en oberoende granskning visar företaget att det här är ett gediget arbete och inte bara marknadsföring. Extern granskning är oundgänglig för trovärdigheten och för att man ska kunna förbättra sig själv, sa hon.

Rakel Lennartsson