Innehåll

Balans nr 3 2010

Sveriges största investerare sätter press på börsbolagen

De största svenska bolagen har omfattande riktlinjer för sitt hållbarhetsarbete. Däremot finns det fortfarande brister när det gäller implementering och uppföljning av dessa. Det visar enkäten ”Hållbart värdeskapande” som Sveriges femton största investerare har adresserat till styrelseordförandena i de hundra största bolagen på Stockholmsbörsen. 84 av de tillfrågade besvarade den omfattande enkäten. Resultatet presenterades i samband med ett seminarium på Nasdaq OMX i februari.

– Vår förhoppning är att det ska bli ett instrument som är värdefullt för er och givetvis också för oss i vår gemensamma kommunikation, sa projektledare Allan Emanuelsson till bolagen som svarat på enkäten.

Från bolagens sida uttrycktes uppskattning över att investerarna gått samman och gjort en gemensam enkät i stället för femton separata då det finns en viss ” enkättrötthet” ute på företagen.

I övrigt kretsade panelens frågor kring enkätsvarens kvalitet och jämförbarhet. Kan man veta att det verkligen är styrelseordförandena själva som har svarat och hur kan man värdera svar som bygger på självskattning?

Carina Lundberg Markow, ansvarig för ägarfrågor på Folksam, närvarande vid frukostseminariet, och månadens profil i Balans, betonade vikten av en extern granskning:

Revision är oerhört viktigt när det gäller att följa upp företag, både beträffande finansiella frågor och hållbarhetsfrågor. Genom att göra en oberoende granskning visar företaget att det här är ett gediget arbete och inte bara marknadsföring. Extern granskning är oundgänglig för trovärdigheten och för att man ska kunna förbättra sig själv, sa hon.

Rakel Lennartsson

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...