Innehåll

Balans nr 4 2010

Noteringar: Björn Rydberg ny ordförande i XBRL Sweden

I mitten av februari 2010 utsågs Björn Rydberg till ny ordförande för XBRL Sweden. Björn Rydberg är auktoriserad revisor på Ernst & Young.

XBRL Sweden är en ideell förening med syftet att utveckla en svenskanpassad XBRL-standard.