Innehåll

Balans nr 4 2010

Noteringar: 6 frågor

Kenneth Johansson, chef för Fraud & Investigation Services på Ernst & Young, fick tidigare i vår uppdraget att granska misstankarna om röstköp inom Stockholmsmoderaterna.

1 Ernst & Young figurerade i alla stora massmedier i samband med röstköpsskandalen – är det gratisreklam?

– Det finns både för- och nackdelar med att synas i media. I det här fallet tycker vi att publiciteten har varit till vår fördel. På grund av det mediala trycket aktiverade vi alla våra kvalitetssäkrande resurser innan vi släppte rapporten, som sedan offentliggjordes av Moderaterna.

2 Ni fick väldigt kort tid på er – hade ni beredskap för det?

– Ja. Det var på en måndag som ordföranden i Stockholmsmoderaterna, Sten Nordin, gick ut i medierna, på tisdagen satte vi igång och uppdraget skulle avrapporteras på torsdagen samma vecka. Vi har stora resurser och många ställde upp och jobbade kvällar därför att de tyckte att det här var ett spännande uppdrag.

3 Hur gjorde ni?

– Tillsammans med Moderaterna bestämde vi oss för en telefonenkät där vi i princip skulle ringa så många som möjligt av de runt 500 nya medlemmar som värvats i Stockholmskretsen under 2009. Det gick att få fram telefonnummer till 308 av dem, 147 av dessa lyfte på luren och 117 personer svarade på frågorna. Det var viktigt att det inte blev för komplicerade frågeställningar för att materialet skulle vara möjligt att hantera inom tidsfristen.

4 Vilka var ni som jobbade med uppdraget?

– När vår avdelning hade jobbat fram frågeformulären tog vi in hjälp från andra avdelningar med att genomföra själva uppdraget – främst unga revisorer, men också några seniora. Vi hade även hjälp av auktoriserade tolkar, då vi utifrån namn och bostadsort kunde dra slutsatsen att många på listorna var av utländsk härkomst.

5 Krävs det speciell kompetens för den här typen av uppdrag?

– Vår enhet är specialiserad på att granska situationer där det finns indikationer på att det förekommit oegentligheter, men vi lånade som sagt in resurser från andra avdelningar. Vi hade två kategorier att undersöka: dels nya medlemmar under 2009, dels värvare som i vissa fall är högt uppsatta politiker. I den senare kategorin misstänkte vi att det kunde finnas en vilja att resonera kring frågeställningarna, därför genomförde seniora revisorer de intervjuerna.

6 Det förekom en del kritik mot rapporten, någon skrev ”hellre snabbt än bra, måste ha varit ledordet” – hur ser ni på det?

– Det har framkommit en del synpunkter på undersökningen som till viss del är berättigade. Men de har att göra med omständigheterna. Det finns alltid en risk med så kort tidsfrist, därför är vi noga med att redovisa förutsättningarna i rapporten.

Rakel Lennartsson