Innehåll

Balans nr 4 2010

Debatt: Bättre kvalitetskontroll – ja tack!

Det var uppfriskande att läsa Helena Adrians debattartikel i Balans nr 2/2010.

Det torde finnas mellan 3 000 och 4 000 yrkesrevisorer här i landet men de märks sällan i debatten – tyvärr. (Jag bortser här från dem som uttrycker sin åsikt i Balans.)

Men är allt så välbeställt och är alla verkligen så eniga som det kan verka?

Själv blev jag för snart två år sedan utsatt för ett ”angrepp” av en kvalitetskontrollant. En kortfattad beskrivning av tillvägagångssättet: Bland annat hade kvalitetskontrollanten ingen genomgång med mig efter slutförd förrättning, vilket är i strid mot regelverket för kvalitetskontroll. Och slutrapporten kom först efter två månader. Enligt regelverket ska slutrapporten avlämnas inom 14 dagar. Enligt rapportens andemening borde jag ha avgått som revisor i ett av de bolag som jag var revisor i på grund av misstänkt penningtvätt. Att jag tidigare hade delgivit såväl ekobrottsroteln som Skatteverket mina iakttagelser hade han inte tagit hänsyn till. Bolaget blev sedermera helt rentvått från misstankar om såväl eko- som skattebrott. Jag skickade kopia av domslut och även Skatteverkets utslag till kvalitetsnämnden. Men fick ingen som helst kommentar från deras sida. Övriga påståenden i rapporten, exempelvis om bristande dokumentation, bemötte jag med direkta hänvisningar till olika paragrafrum inom Revisionsstandard i Sverige, (RS) där plats fanns för revisorns egen bedömning (utförligt beskrivet och gällande så kallade småbolag). Men jag fick aldrig något svar eller några kommentarer från kvalitetsnämnden angående mina svarsinlagor till granskningsrapporten.

För en tid sedan fick jag besked från kvalitetsnämnden om en gratis omgranskning. ”För att äntligen få slut på det hela” var deras kommentar. Men jag kan inte acceptera att den ursprungliga och miserabla granskningen ska mörkas på detta sätt. Min uppfattning är att kvalitetsnämnden saknar erfarenhet av att en revisor kan gå till motangrepp och att det är därför som den inte bemöter mina inlagor.

Med en överdos av nitiskhet och dammsugning genom ett övertolkat Revisionsstandard i Sverige, (RS) så kan vilken revisor som helst försättas i ett oberättigat underläge av en konkurrerande byrå som utsetts till kvalitetskontrollant.

Den ursprunglige kontrollanten ville i ett tidigare skede göra om sin granskning men antydde samtidigt att han inte kunde acceptera eller ta hänsyn till ett eventuellt nytt granskningsintryck då en efterkonstruktion inte kunde uteslutas. Jag förkastade givetvis förslaget – vad skulle då en omgranskning tjäna till?

Det är ett diskutabelt förfaringssätt att en kvalitetskontrollant från ett konkurrerande företag ska gå in och göra sina subjektiva bedömningar. Om jag inte minns fel så lämnade eg-kommissionen redan 2008 en rekommendation om extern kvalitetssäkring i stället för dessa interna insatser från konkurrerande revisionsbyråer.

Förhoppningsvis överensstämmer inte flertalet kvalitetskontroller med denna beskrivning. Jag känner emellertid en viss oro.

Börje Johansson är frilansande seniorrevisor.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...