Innehåll

Balans nr 5 2010

Handelspolitik: Småföretag och socialt ansvar

Handelsminister Ewa Björling presenterade 14 april sin andra handelspolitiska deklaration för riksdagen och har därmed gjort denna till ett återkommande inslag i svensk politik.

Handelsministern aviserade bland annat en statlig internationaliseringsstrategi med särskilt fokus på små och medelstora företag.

Ministern uppmanade även näringslivet att tillämpa OECD:s riktlinjer för multinationella företag och ställa sig bakom de tio principerna om respekt för mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljöansvar och antikorruption i FN:s Global Compact.

Ewa Björling ramade in sitt anförande med reflektioner kring historiska och moraliska aspekter på handel.

Rakel Lennartsson