Innehåll

Balans nr 5 2010

Noteringar: Kritik mot Skatteverkets utökade befogenheter

Skatteverket ska kunna granska företagens bokföring under pågående räkenskapsår. Intresseorganisationen Företagarna är kritisk till förslaget.

I samband med att revisionsplikten slopas för små aktiebolag kommer Skatteverkets rutiner att ändras. Regeringen föreslår att Skatteverket ska ha möjlighet att under löpande beskattningsår förelägga företag att lämna uppgifter, visa upp handlingar eller lämna över kopior av handlingar för att kontrollera att dokumentationsskyldigheten enligt lagen om självdeklarationer och kontrolluppgifter samt skattebetalningslagen fullgörs. Föreläggandet ska kunna förenas med vite. Intresseorganisationen Företagarna är starkt kritisk till förslaget som ger Skatteverket mer makt.

– Förslaget borde strykas. Det är bekymmersamt med den misstro som finansdepartementet har mot de små företagen, säger Anna-Stina Nordmark Nilsson, vd på Företagarna.

Hon lyfter fram näringsminister Maud Olofsson som en drivande kraft bakom avskaffandet av revisionsplikten, och konstaterar att det är ett steg i rätt riktning.

– Maud Olofsson har slitit som en nordsvensk häst i skogsbruket, men från finansdepartementets håll blir det trovärdighetsproblem. Det är fel att ge Skatteverket utökad makt att snabbt kunna kräva in bokföringen, säger Anna-Stina Nordmark Nilsson.

För att regeringen ska återfå företagarnas förtroende krävs att Skatteverket inte får utökade befogenheter anser Anna-Stina Nordmark Nilsson.

– Bara de små bolagen får slopad revisionsplikt, men alla företag berörs av att Skatteverket ska kunna granska bokföringen med kort varsel. Det blir fel. Hur många orkar eller vågar släppa revisorn då? undrar hon.

I Danmark överväger man att höja gränsvärdena för vilka företag som ska undantas från revisionsplikt då det visat sig att skattefusket inte ökat efter att revsionsplikten slopades för de minsta aktiebolagen. Företagarna undrar varför Sverige inte tagit till sig av danskarnas erfarenheter.

– Vi är besvikna på hur regeringen och finansdepartementet agerar gentemot småföretagarna. Jag är själv före detta revisor och jag tycker att det är lite naivt att sträcka upp ett finger och säga att vi kommer att tappa 1,3 miljarder kronor i skatteintäkter när reformen genomförs. Det är inte seriöst att göra så utan att redovisa hur man har tänkt när man kommit fram till siffran, säger Anna-Stina Nordmark Nilsson.

Charlotta Danielsson

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...