Innehåll

Balans nr 5 2010

Noteringar: Förlängning av bankernas garantiprogram

Det statliga lånegarantiprogrammet tillkom för att stötta lånemarknaden efter finanskrisen. I takt med att konjunkturen återhämtat sig minskar efterfrågan på statliga garantier i Europa.

I Sverige är den obetydlig, men regeringen väljer ändå att ta det säkra före det osäkra och förlänga programmet två månader med start 30 april.

– Genom att förlänga programmet med två månader hamnar det svenska programmet i fas med andra länders program, säger finansmarknadsminister Mats Odell.

Rakel Lennartsson