Innehåll

Balans nr 5 2010

Europafrågor: Du kan påverka EU:s politik

Om du samlar ihop minst en miljon underskrifter så kan du påverka EU:s politik. Det låter kanske inte helt enkelt och det är det inte heller. Du måste dessutom se till att dessa personer kommer från minst en tredjedel av EU:s medlemsländer. Minimiåldern för dem som undertecknar ett medborgarinitiativ ska vara ”den ålder som ger rösträtt i valen till Europaparlamentet” och varje person ska ange namn, personnummer, adress och födelseort. Initiativet måste registreras via internet i ett register som EU-kommissionen gör tillgängligt. Klarar du dessutom av att göra detta inom ett år, ja då tvingas EU-kommissionen att ”på allvar beakta framställningar som gjorts av grupper av EU-medborgare”.

Det ovan nämnda kallas för ett medborgarinitiativ och ett förslag med regler runt detta har nyligen lagts fram av EU-kommissionen. Syftet är att reglerna ska garantera ett förfarande som är enkelt, användarvänligt och tillgängligt för alla. När EU-kommissionen har fått in en giltig namninsamling har den fyra månader på sig att fatta ett beslut i frågan. Därefter ska den motivera sitt beslut för Europaparlamentet, ministerrådet och initiativtagarna. Om EU-kommissionen nekar till ett lagförslag går det att överklaga till EU-domstolen.

Det första initiativet till ett medborgarupprop togs dock redan för några år sedan, innan några regler runt detta fanns, av vår nya EU-kommissionär Cecilia Malmström. Hon ville stoppa Europaparlamentets månatliga flytt mellan Bryssel och Strasbourg. Via <www.oneseat.eu> fick de på bara fyra månader ihop över en miljon röster. Trots stor uppslutning har inget hänt sedan dess. En EU-tjänsteman tog emot listan med beskedet att det inte låg inom ”EU-kommissionens kompetens”. Detta initiativ hade inte heller gått att genomföra med de nya reglerna. Dels var personuppgifterna för knapphändiga och dels handlade denna fråga om att ändra i EU:s fördrag och sådana frågor accepteras inte enligt det nya förslaget.

Nu ska parlamentet och ministerrådet gå igenom förslaget och om de enas före årets slut kan de första medborgarinitiativen presenteras nästa år. Det är förstås bra att EU:s medborgare får ett ökat inflytande, men för att vi ska känna oss mer delaktiga i EU:s politik måste reglerna vara betydligt enklare.

Ewa Fallenius

är EU-expert på PricewaterhouseCoopers. Hon är civilekonom med en Master of European Studies från College of Europe (Brugge).

ewa.fallenius@se.pwc.com