Innehåll

Balans nr 5 2010

Europafrågor: Du kan påverka EU:s politik

Om du samlar ihop minst en miljon underskrifter så kan du påverka EU:s politik. Det låter kanske inte helt enkelt och det är det inte heller. Du måste dessutom se till att dessa personer kommer från minst en tredjedel av EU:s medlemsländer. Minimiåldern för dem som undertecknar ett medborgarinitiativ ska vara ”den ålder som ger rösträtt i valen till Europaparlamentet” och varje person ska ange namn, personnummer, adress och födelseort. Initiativet måste registreras via internet i ett register som EU-kommissionen gör tillgängligt. Klarar du dessutom av att göra detta inom ett år, ja då tvingas EU-kommissionen att ”på allvar beakta framställningar som gjorts av grupper av EU-medborgare”.

Det ovan nämnda kallas för ett medborgarinitiativ och ett förslag med regler runt detta har nyligen lagts fram av EU-kommissionen. Syftet är att reglerna ska garantera ett förfarande som är enkelt, användarvänligt och tillgängligt för alla. När EU-kommissionen har fått in en giltig namninsamling har den fyra månader på sig att fatta ett beslut i frågan. Därefter ska den motivera sitt beslut för Europaparlamentet, ministerrådet och initiativtagarna. Om EU-kommissionen nekar till ett lagförslag går det att överklaga till EU-domstolen.

Det första initiativet till ett medborgarupprop togs dock redan för några år sedan, innan några regler runt detta fanns, av vår nya EU-kommissionär Cecilia Malmström. Hon ville stoppa Europaparlamentets månatliga flytt mellan Bryssel och Strasbourg. Via <www.oneseat.eu> fick de på bara fyra månader ihop över en miljon röster. Trots stor uppslutning har inget hänt sedan dess. En EU-tjänsteman tog emot listan med beskedet att det inte låg inom ”EU-kommissionens kompetens”. Detta initiativ hade inte heller gått att genomföra med de nya reglerna. Dels var personuppgifterna för knapphändiga och dels handlade denna fråga om att ändra i EU:s fördrag och sådana frågor accepteras inte enligt det nya förslaget.

Nu ska parlamentet och ministerrådet gå igenom förslaget och om de enas före årets slut kan de första medborgarinitiativen presenteras nästa år. Det är förstås bra att EU:s medborgare får ett ökat inflytande, men för att vi ska känna oss mer delaktiga i EU:s politik måste reglerna vara betydligt enklare.

Ewa Fallenius

är EU-expert på PricewaterhouseCoopers. Hon är civilekonom med en Master of European Studies från College of Europe (Brugge).

ewa.fallenius@se.pwc.com

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200  
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...