Innehåll

Balans nr 5 2010

”Attityden till småföretagare är fel”

Förslaget att slopa revisionsplikten för små företag är ett steg i rätt riktning, men långt ifrån tillräckligt. Näringslivsorganisationerna tycker att regeringen borde ha gjort som andra länder i Europa och satt högre gränsvärden.

Inget tyder på att skattefusket kommer att öka när revisionsplikten för små aktiebolag försvinner. Det är Svenskt Näringsliv, Företagarna och Företagarförbundet eniga om. Alla tre är missnöjda med nivån på gränsvärdena, och anser att regeringen gör fel som föregriper skattefusk genom att höja skatten.

– Det är ett steg i rätt riktning, men reformen är för liten. Vi är bekymrade över att man slänger på en skattehöjning utan grund. Dessutom gör man det utifrån beräkningar som man inte kan bedöma som utomstående, säger Claes Norberg, professor och redovisningsexpert på Svenskt Näringsliv.

Claes Norberg får medhåll av Camilla Littorin som är förbundssekreterare på Företagarförbundet.

– Visst är det bra att man har tagit ett litet steg, men vi är irriterade över att man förutsätter ett skattefusk och därför finansierar reformen genom att höja skatterna, säger hon.

Camilla Littorin menar att det är fel om finansdepartementet ska använda Skatteverket som en förlängd kontrollarm ut mot företagen och tycker att regeringen nu stämplar alla småföretagare som fuskare.

– Attityden och inställningen till småföretagare är fel. Vi jobbar stenhårt på Företagarförbundet med att förbättra den. Småföretagarna vill göra rätt för sig. Och den här reformen som kommer nu behövs, förhoppningsvis frigör den resurser som kan användas till annat, säger hon.

Även Annika Fritsch, skatteexpert på Företagarna, är missnöjd med de signaler regeringen sänder ut till företagarna, men välkomnar reformen.

– All credit till Maud Olofsson för det här. Det är bra att det blev något av förslaget om slopad revisionsplikt. Det motsatta hade varit betydligt värre, säger hon.

På Stockholms Handelskammare tycker man att regeringens flaggskepp för regelförenkling, den slopade revisionsplikten, inte blev den breda reform som utredaren föreslog.

– Regeringens företagarpaket är hyfsat. Men flaggskeppet gällande regelförenkling bidde bara en tumme. Att revisionsreformen anses behöva finansieras med höjd stämpelskatt för juridiska personer är ett knytnävsslag mot hela Stockholmsregionen. Återigen straffas regioner som utvecklas snabbt. Dessutom är tanken att staten måste kompenseras för de minskade skattintäkter som kan bli följden av minskad byråkrati befängd, säger Peter Egardt, avgående vd på Stockholms Handelskammare.

Charlotta Danielsson