Balans nr 5 2010

Frivillig revision

– en vitamininjektion för branschen

Under ett halvår hördes inte mycket från regeringskansliet. ”Det var jobbigt”, säger Fars generalsekreterare Dan Brännström. Men när lagrådsremissen kom på förmiddagen 25 mars kunde han konstatera att förslaget låg mycket nära Fars önskemål.

Du har utsett Far till vinnare i revisionspliktsfrågan, varför?

– Det bästa är att regeringen genomför reformen på ett ansvarsfullt sätt. Även om den omfattar cirka 70 procent av de svenska aktiebolagen handlar det trots allt om relativt små bolag. Dessutom väljer regeringen en teknik, den så kallade opt out-lösningen, som gör att företagaren måste tänka till och förhoppningsvis diskutera med till exempel banken innan han eller hon bestämmer sig.

– Jag tycker att det är bra för både näringsliv och samhälle att reformen får den här utformningen. Revisionen får nu sitt rätta värde och vi får en vitalisering av hela branschen, säger Dan Brännström.

I lagrådsremissen skriver regeringen att företag ska ”lockas” att köpa branschens tjänster för att upprätthålla den höga svenska standarden på redovisning och revision. Vad anser du om det?

– Det är utmärkt att regeringen vill uppmuntra till frivillig revision och det är därför som mandatperioden kortas till ett år. Sedan kan revisorsrollen renodlas så att den blir ännu mer tilltalande för företagen. En viktig åtgärd är att ta bort det särsvenska bokföringsjävet.

– Vi lever i landet ”ordning och reda” och behovet av förtroende ökar hela tiden. Branschen matchar detta genom en palett av nya tjänster som översiktlig granskning [kräver revisor, reds. anm.] eller ”compilation” [kräver auktoriserad redovisningskonsult, reds. amn.]. De små företagen kan nu välja det som passar bäst, revision eller någon av de nya tjänsterna.

Delar du regeringens bedömning att revisorerna på sikt kommer att bli färre?

– Ja, eftersom antalet revisionsuppdrag på sikt kommer att minska. Samtidigt kommer ett antal revisorer att sadla om till att bli mer renodlade rådgivare eller redovisningskonsulter. Totalt sett kommer dock efterfrågan på branschens tjänster att växa i takt med ökat nyföretagande, mer outsourcing och fortsatt internationalisering.

Vad står nu på önskelistan?

– Regeringen måste som sagt ta bort bokföringsjävet som försvårar för företagen att få tillgång till branschens fulla kompetens och kombinationer av tjänster. För näringslivets skull är det viktigt att revisorn får bättre möjligheter att utveckla sin viktiga roll som rådgivare. En annan fråga som engagerar oss är förslaget att begränsa revisorns skadeståndsansvar. Att en övergång till en revisorskategori görs på ett bra sätt är också mycket viktigt.

Rakel Lennartsson