Innehåll

Balans nr 5 2010

Debatt: SRS i sönderfall...

På två genomförda föreningsstämmor i FAR SRS beslutades att organisationens namn skulle ändras till Far. Därmed är den sista skärvan av Svenska Revisorsamfundet SRS krossad.

Man kan fråga sig; för vem var denna förändring så viktig? Och varför drev man fram förändringen? Hur kunde SRS-representanterna i organisationen låta detta ske?

Bara tanken och handlingen att driva fram ett sådant beslut är brist på empati och respektlöshet mot SRS, Sveriges äldsta revisorsorganisation (104 år), dess före detta 1400 medlemmar, dess före detta personal, alla vi som var aktiva i samgåendeprocessen.

Kritikerna inom SRS framförde under samgåendeprocessen argument som ”vi blir överkörda”, ”besluten blir centralstyrda”, ”småskaligheten försvinner”. Det fanns också en oro för att namnet far skulle tas tillbaka.

FAR deklarerade till mig personligen ”vi kan släppa namnet FAR om bara samgåendet kommer till stånd”. Det uttalandet var en av grundpelarna till att SRS överhuvudtaget kom till en förhandling om samgåendet.

I efterhand förstår jag att FAR successivt förde oss in i fällan. Med vissa undantag är det ju samma ledning i Far i dag som då förhandlingarna genomfördes.

Som ordförande i SRS och den som ledde förhandlingarna argumenterade jag för ett samgående (främst på första extra föreningsstämman 2006 i Stockholm) med uttalanden som ”vi måste lita på dem, de har goda syften”, ”de är ärliga”, ”det finns ingen anledning till oro”. Ledningen i FAR framförde på den egna stämman 2005 till och med att denna årsstämma förhoppningsvis skulle bli den sista för FAR – med andemeningen att nästa gång blir det troligen FAR SRS första stämma. Namnet FAR skulle vara borta för all framtid menade man, bara samgåendet kom till stånd.

Då de nya gemensamma stadgarna utarbetades var namnfrågan så viktig att en namntävling utlystes bland medlemmarna i FAR och SRS. Vi fick ett hundratal förslag men parterna valde ändå FAR SRS och med det en ny logga. Alla var nöjda även om vi kanske hade önskat oss ett neutralt namn som mer skulle spegla förnyelse, nya tider, ny kultur, ny avspark med mera. Vid ett tillfälle föreslogs dock att återgå till namnet FAR vilket fick styrelsen i SRS att reagera skarpt, varför förslaget släpptes.

Trots detta har man nu gått tillbaka till det gamla namnet, dock med små bokstäver. Varför små bokstäver? Som om det skulle göra någon skillnad?

Detta är ett svek med tanke på de löften som låg till grund för samgåendet.

Eftersom jag som ordförande i SRS slogs med näbbar och klor för att samgåendet skulle komma till stånd så är ansvaret mitt. Det var jag som ledde oss in i ”fällan”. Jag hade fel, jag var för godtrogen. Jag trodde på människorna.

Under förhandlingsprocessen mötte jag ”Judas” i våra egna led. Nu fick jag möta ”även du min Brutus” fast hos motparten. Det hade jag inte förväntat mig.

Per-Olof Andersson är före detta ordförande i Svenska Revisorsamfundet SRS.

Detta har hänt

Föreningen Auktoriserade revisorer, FAR, gick 2006 samman med Svenska revisorsförbundet SRS. Namnet på den nya organisationen blev ”FAR SRS”.

6 april 2010 lanserades det nya koncerngemensamma varumärket ”Far”, som även omfattar Far Akademi (tidigare Irev) och Far Förlag (tidigare FAR SRS Förlag).