Innehåll

Balans nr 6-7 2010

Ledare: Drömjobbet – i verkligheten

Revisions- och rådgivningsbranschen är en framtidsbransch! Så tolkar i alla fall jag resultatet av Universums senaste undersökning (som vi skriver om på sidan 9). Den visar att många av dagens ekonomistudenter tror sig finna drömjobbet inom branschen. Yngre generationer, som är på väg att forma sin framtid, har ofta bra koll på var morgondagens möjligheter finns. Resultatet av undersökningen är därför en stark signal om att branschen står sig väl i konkurrensen.

Hela tre revisionsbyråer finns med på tio i topp-listan med de attraktivaste arbetsgivarna. Ernst & Young utmärker sig genom att rankas tvåa, efter Ikea. Byråns vd, Jan Birgerson, ger en eloge till de medarbetare som varit ute på universiteten och högskolorna för att marknadsföra byrån och informera om de möjligheter som branschen erbjuder.

För branschen blir den stora utmaningen att leva upp till förväntningarna. Att visa att drömjobbet faktiskt är ett drömjobb – också i verkligheten. Det talas ofta om att yngre generationer är otåliga och vill se snabba resultat av sitt arbete. En återkommande fråga är varför det tar så lång tid innan det kan bli aktuellt att bli partner. Detta bör tas på allvar. Det handlar ju inte bara om att locka till sig de bästa medarbetarna, utan även att få dem att stanna kvar.

En person som har fått sitt drömjobb, om än inte i revisions- och rådgivningsningsbranschen – är Ingemar Hansson, nybliven generaldirektör på Skatteverket. Jobbet kombinerar två av hans största intressen: skatter och människor.

Ingemar Hansson var tidigare statssekreterare på finansdepartementet och en av dem som verkade i kulisserna vid beredningen av förslaget om slopandet av revisionsplikten för små aktiebolag. Av forna kolleger beskrivs han som sympatisk, men stenhård i förhandlingar. Bidrog månne den senare egenskapen till att frågan om revisionsplikten drogs i långbänk?

Trevlig sommar!

Pernilla Halling

pernilla.halling@tidskriftenbalans.se