Innehåll

Balans nr 6-7 2010

Revisorsutredningen: Beslut om byråjäv 2012

Regeringen har nu en tidsplan för de kvarstående frågorna i revisorsutredningen.

Enligt denna kommer skadeståndsfrågan, bokföringsjävet samt övriga frågor, såsom revisorskategorierna, att beredas samlat och vara lösta vid årsskiftet 2011/2012.

Rakel Lennartsson