Innehåll

Balans nr 6-7 2010

Noteringar: Skärpta krav vid revisorsprov föreslås

Vilka hjälpmedel ska tillåtas vid proven för revisorsexamen och högre revisorsexamen? Den frågan diskuteras i Revisorsnämndens examensråd, som överväger skärpta regler.

Revisorsnämndens examensråd har träffat representanter från revisions- och rådgivningsbranschen för att informera om revisorsexamen och diskutera provens utformning. I framtiden väntar förändringar, då en utredning föreslår att det enbart ska finnas en revisorskategori; auktoriserad revisor. Regeringen behandlar just nu frågan.

– Det är för tidigt att diskutera hur det ska bli i framtiden, i nuläget finns fortfarande två prov; revisorsexamen och högre revisorsexamen, konstaterar Peter Strömberg, Revisorsnämndens chef.

Revisorsnämnden, RN, har valt att lägga ut konstruktionen och rättningen på entreprenad. Just nu är det Pricewaterhouse-Coopers som har uppdraget, men examensrådet finns med som ett rådgivande organ till RN för att bland annat kvalitetssäkra proven.

Peter Strömberg menar att proven ska vara svåra och att de ska vara utslagsgivande.

– Provet ska fungera som en försäkran om att den som klarar det verkligen är skickad att arbeta som revisor, säger han.

Vid det senaste sammanträdet diskuterades framför allt hur vägen till ett bra svar ska se ut. Ska svarslängden begränsas, hur poängsätts svaren och så vidare. Examensrådet anser att det under senare tid har blivit allt svårare att verkligen säkerställa att det är tentandernas kunskaper och förmågan att tillämpa dem som prövas i proven. Bland annat har det noterats att tentander i allt större omfattning kopierar in svar från gamla prov samt omfattande text från andra källor utan tydliga hänvisningar.

– Vi vill inte överdriva problemet, men vi funderar bland annat på att skärpa reglerna för vilka hjälpmedel man får ha med sig. Men det är inte något vi kommer att göra utan att kommunicera det tydligt och det är inga radikala förändringar det handlar om, säger examensrådets ordförande Staffan Landén.

Ett alternativ som diskuterats är att den som skriver provet ska få göra det på datorer som tillhandahålls vid provtillfället, i stället för på sin egen dator.

– Det är ett bra alternativ, men av kostnads- och praktiska skäl har vi ännu inte gått vidare med det, säger Staffan Landén.

Charlotta Danielsson

Revisorsexamen

För revisorsexamen krävs minst kandidatutbildning med företagsekonomi som huvudområde (180 högskolepoäng, hp) samt minst tre års praktik på heltid. För högre revisorsexamen krävs ytterligare 60 hp i något ämne, alternativt magisterexamen eller motsvarande utbildning samt ytterligare två års praktik. För fullständiga krav se <www.rn.se>.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...