Innehåll

Balans nr 6-7 2010

6 Frågor

Agneta Wallenstam är pastor i Missionskyrkan och nyvald styrelseledamot i fastighetsbolaget Wallenstam.

1 Varför tackade du ja till att bli styrelseledamot i ett börsnoterat bolag?

– Wallenstam är ju ett familjeföretag; min bror är vd, och jag blir det första syskonet i styrelsen. Innan jag bestämde mig pratade jag med flera personer och försökte vara noga med att lyssna in varför man ställde frågan till just mig. Svaret var att styrelsen har tillräcklig kompetens när det gäller fastigheter, budget och finans, men vill utveckla företagets höga ambitioner när det gäller samhällsengagemang i olika former. Det gläder mig att de tänkte på mig för detta uppdrag. Samhällsengagemanget är ett arv efter min pappa Lennart Wallenstam.

2 Vilket är svårast – att vara pastor i en börsbolagsstyrelse eller att vara styrelseproffs i kyrkan?

– Min personliga utmaning är att vara en och samma person, att vara hel, och det gäller nog för alla människor. Vi har ett samhälle som blir alltmer splittrat och specialiserat; kyrkan har marginaliserats och gjorts till ett minoritetsperspektiv. Jag tycker att det känns attraktivt att kunna kryssa mellan olika världar.

3 Sociologen Max Weber skrev om sambandet mellan protestantism och kapitalism – existerar detta samband?

– Ja, jag tror att det finns ett samband på så vis att både protestantismen och kapitalismen trycker så hårt på individens frihet. Men protestantismen betonar också att vi är till för varandra och har ett etiskt och moraliskt ansvar för varandra.

4 Finns det en konflikt mellan kyrkans krav på rättvisa och kapitalismens krav på vinstmaximering?

– Ja, det gör det. Vi lever i en spänning mellan krav från olika håll och jag kan tänka mig att det är så för var och en av oss. Vi hamnar i moraliska dilemman där vi å ena sidan vill vara medmänskliga och å andra sidan måste försörja oss. Rent generellt tror jag att vi alla skulle må bra av att lyfta upp vikten av att vara en god människa på agendan.

5 I Bibeln finns en känd vers om att det är lättare för en kamel att komma igenom ett nålsöga än för en rik att komma in i Guds rike – hur tänker du kring den?

– För en rik finns det stor risk för korruption och en övertro på den egna förmågan, den här versen i Bibeln handlar om att man som kristen ska förstå att livet är en gåva och att man inte är bättre för att man kan köpa sig fram i livet.

6 Hur ser du på den aktuella bonusdebatten?

– I Wallenstam finns det inga bonusar och det är jag glad för.

Rakel Lennartsson