Innehåll

Balans nr 6-7 2010

Noteringar: Högre status ger stolta redovisare

Statusen på auktoriserade redovisningskonsulter ska höjas. Det är ett av målen för den nybildade utvecklingsgruppen för auktoriserade redovisningskonsulter, med medlemmar från både Far och SRF.

I det samarbetsavtal som tecknades mellan Far och SRF förra året ingick att bilda en samråds- och utvecklingsgrupp. Gruppens uppgift är bland annat att arbeta med frågor som rör utvecklingen av redovisningstjänster och den auktoriserade redovisningskonsultens yrkesroll.

– I gruppen kan vi diskutera och nå en samsyn i frågorna som vi sedan förankrar i respektive organisation, säger Karin Prytz, som tillsammans med Magnus Eriksson och Mikael Ernström representerar Far.

SRF representeras av Anders Bernåker, som valts till ordförande, samt Fredrik Dahlberg och Håkan Carlsson Byström.

– Det viktigaste är att vi inte har ett SRF- eller Far-perspektiv, utan att vi tillsammans jobbar med att utveckla rollen som redovisningskonsult. Redovisningskonsulten ska bli mer känd i samhället genom hög kompetens och ett stort engagemang, säger Anders Bernåker.

Karin Prytz betonar att man gärna vill ha en aktiv dialog med medlemmarna i Far och SRF.

– Vi vill att de ska känna till att vi finns och komma till oss och tycka saker, säger hon.

Charlotta Danielsson

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...