Innehåll

Balans nr 6-7 2010

Noteringar: Högre status ger stolta redovisare

Statusen på auktoriserade redovisningskonsulter ska höjas. Det är ett av målen för den nybildade utvecklingsgruppen för auktoriserade redovisningskonsulter, med medlemmar från både Far och SRF.

I det samarbetsavtal som tecknades mellan Far och SRF förra året ingick att bilda en samråds- och utvecklingsgrupp. Gruppens uppgift är bland annat att arbeta med frågor som rör utvecklingen av redovisningstjänster och den auktoriserade redovisningskonsultens yrkesroll.

– I gruppen kan vi diskutera och nå en samsyn i frågorna som vi sedan förankrar i respektive organisation, säger Karin Prytz, som tillsammans med Magnus Eriksson och Mikael Ernström representerar Far.

SRF representeras av Anders Bernåker, som valts till ordförande, samt Fredrik Dahlberg och Håkan Carlsson Byström.

– Det viktigaste är att vi inte har ett SRF- eller Far-perspektiv, utan att vi tillsammans jobbar med att utveckla rollen som redovisningskonsult. Redovisningskonsulten ska bli mer känd i samhället genom hög kompetens och ett stort engagemang, säger Anders Bernåker.

Karin Prytz betonar att man gärna vill ha en aktiv dialog med medlemmarna i Far och SRF.

– Vi vill att de ska känna till att vi finns och komma till oss och tycka saker, säger hon.

Charlotta Danielsson