Innehåll

Balans nr 8-9 2010

Noteringar: Bokslutsrapporter ska inte till Bolagsverket

Bolagsverket har gått ut med information om att det endast är revisionsberättelsen tillsammans med årsredovisningen som ska skickas in, det vill säga inga bokslutsrapporter eller andra uttalanden från revisorer eller redovisningskonsulter.

Under hösten avskaffas revisionsplikten för små aktiebolag och inför den förändringen har Bolagsverket gått ut med information på sin hemsida om vad som gäller när lagändring- en trätt i kraft. Bolagsverket understryker att revisionsberättelsen precis som tidigare ska skickas in tillsammans med årsredovisningen. Däremot ska bokslutsrapporter eller andra uttalanden från revisorer eller redovisningskonsulter kring årsredovisningen inte skickas in.

Fars generalsekreterare Dan Brännström menar att detta är något som alla inom revisions- och rådgivningsbranschen bör känna till.

– Det är viktigt att detta blir tydligt för marknaden. En revisionsberättelse är en revisionsberättelse och en bokslutsrapport är en bokslutsrapport. Om båda handlingarna skickas in på samma sätt tror jag att det blir förvirring, säger Dan Brännström, Fars generalsekreterare.

– Jag tycker också att det är olyckligt om vi får se ”påteckningar” på årsredovisningar som hänvisar till bokslutsrapporter som inte finns hos Bolagsverket. Det skapar också bara förvirring, fortsätter han.

Charlotta Danielsson