Innehåll

Balans nr 8-9 2010

Noteringar: Världsekonomin går som tåget

Kina är det starka lokomotivet som drar världsekonomin mot nya rekordnivåer. Det visar finansanalytikern Peter Malmqvists globala tillväxtindikator, som är en sammanvägning av industriproduktion, detaljhandelsförsäljning och bilförsäljning för världens åtta största länder. Även i Sverige är stämningen på topp, enligt Konjunkturinstitutets konjunkturbarometer för andra kvartalet i år. Läget är ”mycket starkt”, vilket är det högsta betyget som går att få i barometern.

Enligt Peter Malmqvist kom vändningen i april förra året. Då hade konjunkturen varit nere och vänt på nivåer långt under bottennoteringarna i samband med IT-kraschen. Den globala tillväxten ligger nu, enligt Malmqvist, på 10,4 procent. Att jämföra med 5,4 procent – tidigare toppnotering från rekordåret 1988.

Rakel Lennartsson