Innehåll

Balans nr 8-9 2010

Noteringar: Ok med kapitalförvaltning inom revisionsbyrå

Revisorsnämnden (RN) avstår från att kritisera en revisionsbyrå för att den har valt att placera sin överlikviditet i börsnoterade aktier. RN skriver visserligen att lagens ordalydelse inte ger utrymme för att revisionsbolag över huvud taget får inneha aktier i andra bolag, men anser att lagtexten inte stämmer överens med motiven till bestämmelsen. RN avser därför att uppmärksamma justitiedepartementet på behovet av en översyn av bestämmelsen.

I Balans nr 6–7/2010 efterlyste Fars föreningsjurist Helene Agélii ett klargörande från RN angående kapitalförvaltning inom revisionsbyråer.

Rakel Lennartsson