Innehåll

Balans nr 8-9 2010

Noteringar: K3-regelverket på remiss

K3 kan beskrivas som en anpassning av IFRS för SME till svenska förhållanden. Förutom att det följer svensk lag har Bokföringsnämnden skräddarsytt regelverket till de svenska företagen. I slutet av september går remisstiden ut.

Med K3 kommer Bokföringsnämndens huvudregelverk i det så kallade K-projektet. Projektet, som inleddes för cirka fem år sedan, är ett resultat av Bokföringsnämndens förenklingsarbete med att anpassa redovisningsstandarderna till de skiftande behoven i olika kategorier av företag. K3 kan beskrivas som en anpassning av IFRS för SME till svenska förhållanden.

Bokföringsnämnden har gjort ett omfattande arbete och i vissa avseenden kommer K3 att innebära en regellättnad i förhållande till IFRS för SME.

Caisa Drefeldt, Fars representant i Bokföringsnämnden, betonar att nämnden gjort ett jättejobb. Hon har själv lagt cirka 350 arbetstimmar på K3.

Vad är den största nyttan med K3, enligt Bokföringsnämnden?

– Att man får ett uppdaterat och sammanhållet regelverk som är modernt och internationellt anpassat, säger Claes Eriksson, redovisningsexpert på Bokföringsnämnden.

Hans Edenhammar, nämndens ordförande, poängterar att det är första gången något motsvarande görs i Sverige.

Det kan tyckas bakvänt att huvudregelverket kommer sist, efter både K1 och K2 som är förenklade versioner av K3. Men det är en medveten strategi.

– Vi ville skriva för användarnas behov i stället för att bara skala av ett stort regelverk, förklarar Gunvor Pautsch som är kanslichef på Bokföringsnämnden.

Remisstiden för K3 går ut sista september (med undantag för tre kapitel som ännu inte var klara när K3 gick ut på remiss). Förhoppningen är att det ska träda i kraft 2012, och då måste förtagen välja om de ska tillämpa K3 eller någon av de förenklade versionerna.

Rakel Lennartsson

Bokföringsnämndens K-projekt

K står för kategori. Projektet delar in alla företag i olika kategorier.

K1 – enskilda näringsidkare, förenklat årsbokslut.

K2 – mindre aktiebolag och mindre ekonomiska föreningar.

K3 – övriga svenska företag.

Kvar att göra: K2 för andra än aktiebolag och ekonomiska föreningar, K2 för årsbokslut samt K1 för andra än enskilda näringsidkare och ideella föreningar.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...