Balans nr 8-9 2010

Inblick: Redovisningskonsult blev tilldelad varning

Referat av disciplinnämndens ärende med dnr 1/2010, beslut meddelat 7 juni 2010.

Fars kvalitetsnämnd för redovisningsverk- samhet (kvalitetsnämnden) hade vid sitt sammanträde i mars 2010 beslutat att bordlägga ett ärende angående kvalitetskontroll hos bolaget x och anmäla bolagets ägare Y till disciplinnämnden.

Y är redovisningskonsult, ensam styrelseledamot i x och driver sin verksamhet genom bolaget. Kvalitetsnämnden anförde att x vid upprepade tillfällen inte hade upprättat årsredovisning i sådan tid att det varit möjligt att hålla ordinarie bolagsstämma inom föreskriven tid. Bolagets årsredovisningar för räkenskapsåren 1 juli 2004–30 juni 2005 och 1 juli 2007–30 juni 2008 var bifogade anmälan.

I svar på anmälan förklarade Y att familjesituationen varit pressad samt att det hade visat sig mycket svårt att komma i kontakt med revisorn i x.

Disciplinnämndens beslut

Disciplinnämnden gav Y en varning med i huvudsak följande motivering:

”Av de aktuella årsredovisningarna framgår att ordinarie bolagsstämma i x hållits den 31 mars 2006 respektive den 29 mars 2009 och alltså mer än sex månader efter utgången av räkenskapsåren. De aktuella revisionsberättelserna innehåller följande anmärkning. ’Årsredovisningen har dock ej upprättats i sådan tid att det varit möjligt att hålla ordinarie bolagsstämma inom sex månader efter räkenskapsårets utgång’. Det står alltså klart att Y i egenskap av styrelseledamot i x åsidosatt 7 kap. 10 § aktiebolagslagen. ... Anmälan avser redovisningen i Y:S egen verksamhet och alltså inte [Y:S] uppdragsverksamhet. Enligt disciplinnämndens uppfattning är anmärkningarna inte av sådan art att det finns anledning att utesluta Y ur Far. Det får dock anses allvarligt att en redovisningskonsult inte följer gällande bestämmelser beträffande redovisningen i sitt eget aktiebolag. Vad Y anfört om orsakerna till förseningarna innebär inte att Y kan undgå disciplinär åtgärd. De begångna felen är sådana att Y bör ges en varning.”

Disciplinnämnden, Fars disciplinnämnd handlägger disciplinärenden som inte ligger inom Revisorsnämndens tillsynsområde. Beslut publiceras i anonymiserad form. Disciplinära påföljder är erinran, varning eller uteslutning ur Far.

Disciplinnämnden

Ordförande i Fars disciplinnämnd är Leif Lindstam, tidigare regeringsråd. Vice ordförande är Bo Svensson, tidigare justitieråd. Ordinarie ledamöter är: Lars Engerup, SET Revisionsbyrå, Mikael Eriksson, PricewaterhouseCoopers, Hans Fjellman, Grant Thornton, Pether Römbo, BDO Göteborg, Björn Sundkvist, Deloitte, Ola Wahlquist, Ernst & Young och Peter Åkersten, KPMG.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200  
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...