Innehåll

Balans nr 8-9 2010

Snart finns Far på Facebook

Inom kort kommer Far att synas på Facebook.

– Vi vill finnas där kommunikationen flödar, säger Fars generalsekreterare Dan Brännström.

Han menar att Facebook innebär nya möjligheter, såväl i kommunikationen med medlemmarna som för ambitionen att vara en tydlig röst i samhällsdebatten.

– Facebook är ett forum där vi kan väcka debatt och driva viktiga frågor för näringsliv och samhälle. Men det innebär också nya möjligheter att kommunicera med våra medlemmar, exempelvis att nå ut med information om olika aktiviteter, säger Dan Brännström.

Pernilla Halling