Innehåll

Balans nr 8-9 2010

Debatt: Använd Facebook för att nå nya kunder

Facebook – är det något för mig som revisor eller redovisningskonsult? Under det senaste halvåret har mängder av människor, gamla som unga, fått frågan: Finns du på Facebook? Svaren varierar kraftigt. Nej, sociala medier är inget för mig, den tiden har jag verkligen inte. Några svarar dock: Självklart, det är ju den nya kommunikationskanalen!

Jag hörde på SVT:s Aktuellt om en internutredning som gjordes inom statliga Banverket i vintras. Där konstaterades att produktiviteten minskat kraftigt och en av anledningarna var att många anställda i stället ägnade sig åt att sitta framför datorn och umgås med sina vänner på Facebook.

Jag tror inte att detta stämmer. Om inte Facebook hade funnits hade säkert dessa medarbetare gjort något annat som påverkat produktiviteten negativt.

Många arbetsgivare har dock spärrat användningen av sociala medier, exempelvis Facebook och Twitter, på arbetsdatorn eftersom man uppenbarligen inte ger de anställda förtroende att hantera sin arbetstid. Dessa företag synes ha andra problem än hur datorerna får användas.

Kan inte dessa kanaler i stället vara ett stöd i företagets/organisationens externa arbete? Jo, jag vet att företag och andra säljande organisationer kan skapa ett stort intresse för sin verksamhet med hjälp av Facebook. Det gäller inte minst företag i sport- och underhållningsbranschen, som exempelvis fotbollslag och artister. De kan skapa ett verkligt sug kring ett evenemang genom att vara aktiva på Facebook.

Hur är det då bland revisions- och konsultbyråerna? Det varierar, men trenden är tydligen att byråledningarna insett betydelsen och kraften i dessa kanaler och till och med främjar användningen genom att skapa Facebook-grupper främst i syfte att marknadsföra firman och även underlätta exempelvis rekryteringar.

Jag är övertygad om att byråledningarna inser att sociala medier kan nå den yngre generationen på ett modernt sätt och uppvisa positiva sidor av företaget.

Jag tycker även att den enskilde revisorn/ redovisningskonsulten kan och bör använda kraften i de sociala medierna. Det gäller även i vårt yrke att medarbetarna måste våga ta ledningen och visa vägen framåt på marknaden. Utan att inkräkta på integriteten och andra etiska normer, fungerar det förträffligt att delta i diskussioner och olika Facebook-grupper. Det kan handla om lokala näringslivsfrågor eller andra samhällsdebatter där även vår röst bör höras.

För den revisor/konsult som har många yngre och ”moderna” kunder kan även viss kommunikation ske på detta sätt. För det är helt uppenbart att vissa yngre grupper hellre kommunicerar via dessa medier än genom traditionell e-post.

Att man dessutom kan använda Facebook privat är självklart. Jag tror nog många tycker som jag, att det både är kul och trevligt att hitta gamla studiekompisar eller barndomsvänner på nätet efter många år av tystnad.

En poäng för många tonårsföräldrar är också att de kan umgås med sina barn på detta effektiva sätt. Om nu barnen accepterar en vänförfrågan förstås!

För de företag som ser ett problem med att medarbetarna inte jobbar på sin arbetstid vill jag ge en rekommendation. Alla vet att gränsen mellan arbetstid och fritid luckras upp alltmer. Skapa i stället incitament för medarbetarna att utföra sitt arbete på ett ändamålsenligt och målinriktat sätt.

Om man lyckas med detta kanske det medför att de som arbetar på ickearbetstid, genom att använda Facebook, når nya kundgrupper som främjar byråns affärer.

Patric Nilsson är auktoriserad revisor på Ernst & Young i Karlskrona.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...