Innehåll

Balans nr 1 2011

Ledare: Gott hopp om förändringar

I förra numret av Balans utmanade ett antal unga revisorer ledarna på de större byråerna. Bland annat skrev de att: ”Yngre medarbetare måste få chansen att tidigare stiga in i bolagens finrum för att få erfarenhet och kunskap om vilka frågor som är viktiga för kunderna.” Ett annat önskemål är bättre möjligheter till balans mellan arbete och fritid.

I detta nummer svarar vd:arna på PwC, Mazars set, Deloitte och Grant Thornton. Och tar man dem på orden så finns det gott hopp om förändringar. Bland annat skriver Mazars SET:s vd Lars-Åke Andréasson att: ”Den nya yngre generationen har, enligt min mening, ett sunt förhållningssätt till det stora mysterium vi kallar livet.” Grant Thorntons vd Peter Bodin menar att debattartikeln tar upp flera viktiga frågor och ser fram emot en fortsatt dialog.

Förändring av branschen tar även Thomas Carrington upp i sin debattartikel på sidan 42. Han menar att den senaste tidens hårda mediakritik mot revisions- och rådgivningsbranschen inte enbart ska ses som negativ. Tvärtom är den ett hälsotecken, skriver han och hänvisar till forskning som visar att det är misslyckanden som har fört utvecklingen av branschen framåt.

En person som har varit delaktig i den senaste tidens debatt i media om revisions- och rådgivningsbranschen är finansmarknadsminister Peter Norman (m). I november höll han ett möte med ordförandena för Deloitte, Ernst & Young, kpmg och PwC på finansdepartementet för att diskutera förtroendet för branschen. Läs intervjun med Peter Norman på sidan 14.

Gott Nytt År!

Pernilla Halling

pernilla.halling@tidningenbalans.se