Innehåll

Balans nr 1 2011

Ledare: Gott hopp om förändringar

I förra numret av Balans utmanade ett antal unga revisorer ledarna på de större byråerna. Bland annat skrev de att: ”Yngre medarbetare måste få chansen att tidigare stiga in i bolagens finrum för att få erfarenhet och kunskap om vilka frågor som är viktiga för kunderna.” Ett annat önskemål är bättre möjligheter till balans mellan arbete och fritid.

I detta nummer svarar vd:arna på PwC, Mazars set, Deloitte och Grant Thornton. Och tar man dem på orden så finns det gott hopp om förändringar. Bland annat skriver Mazars SET:s vd Lars-Åke Andréasson att: ”Den nya yngre generationen har, enligt min mening, ett sunt förhållningssätt till det stora mysterium vi kallar livet.” Grant Thorntons vd Peter Bodin menar att debattartikeln tar upp flera viktiga frågor och ser fram emot en fortsatt dialog.

Förändring av branschen tar även Thomas Carrington upp i sin debattartikel på sidan 42. Han menar att den senaste tidens hårda mediakritik mot revisions- och rådgivningsbranschen inte enbart ska ses som negativ. Tvärtom är den ett hälsotecken, skriver han och hänvisar till forskning som visar att det är misslyckanden som har fört utvecklingen av branschen framåt.

En person som har varit delaktig i den senaste tidens debatt i media om revisions- och rådgivningsbranschen är finansmarknadsminister Peter Norman (m). I november höll han ett möte med ordförandena för Deloitte, Ernst & Young, kpmg och PwC på finansdepartementet för att diskutera förtroendet för branschen. Läs intervjun med Peter Norman på sidan 14.

Gott Nytt År!

Pernilla Halling

pernilla.halling@tidningenbalans.se

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...