Innehåll

Balans nr 1 2011

Europafrågor: Europaåret för frivilligarbete

Varje år tillägnar EU-kommissionen extra fokus åt ett visst område. År 2010 var till exempel Europaåret för att bekämpa fattigdom och social utestängning. Vi har även haft Europaåret för kreativitet och innovation (2009) och Europaåret mot rasism (1997). År 2011 har utsetts till Europaåret för frivilligarbete. Tanken är att lyfta fram frivilligarbetet och uppmuntra andra att göra samma sak. Enligt en EU-undersökning som publicerades i maj 2010 ägnar sig tre av tio El-medborgare åt frivilligarbete. Det kan handla om allt från att en gymnasieelev hjälper en grundskoleelev med läxorna till en förälder som är tränare i barnens idrottsklubb. I Sverige är det drygt hälften som ägnar sig åt någon typ av frivilligarbete och vi lägger ner många frivilliga timmar inom exempelvis idrottsrörelsen.

Mottot för året är ”Gör skillnad – engagera dig” och EU-kommissionen har tagit fram fyra huvudmål:

  • Det ska bli lättare att ägna sig åt frivilligarbete inom EU.

  • Frivilligorganisationerna ska få större handlingsutrymme och höja kvaliteten på frivilligarbetet.

  • Frivilligverksamhet ska belönas och erkännas.

  • Medvetenheten om frivilligarbetets värde och betydelse ska öka.

För att nå målen vill EU-kommissionen uppmuntra utbyte av goda lösningar mellan EU-ländernas myndigheter och frivilligorganisationerna. EU-kommissionär Viviane Reding sa i samband med lanseringen: ”Jag vill hylla de miljontals människor i Europa som ägnar tid åt att förbättra världen. Djupt inom oss har vi alla förmågan att ta hand om dem som behöver oss. Frivilligarbetet bidrar till att stärka våra grundläggande europeiska värderingar: solidaritet och social sammanhållning. När nu startskottet går för Europaåret för frivilligarbete vill jag slå ett slag för människor som gör skillnad. Nu är det dags att dela med sig, ge någonting tillbaka och hjälpa dem som hjälper!”

Under året kommer det att ordnas hundratals aktiviteter och projekt. Bland annat ska frivilligarbetare resa runt i EU-länderna för att berätta om sitt arbete och knyta kontakter med beslutsfattare och allmänheten, och fyra konferenser med olika teman kommer att organiseras. Tidtabellen för Europaårets turné och ytterligare information finns på: <www.europa.eu/volunteering>. <

Ewa Fallenius är EU-expert på PwC.

Hon är civilekonom med en Master of European Studies från College of Europe (Brugge).

ewa.fallenius@se.pwc.com