Innehåll

Balans nr 1 2011

Vad tycker du?

Far Akademi anordnade en utbildningsdag i ISA i december. Kursen var fullbokad och deltagare från hela landet kom till Stockholm för att lyssna till Björn Bäckvall och Charlotte Bouvin. Balans frågade tre deltagare hur de ser på att ISA ersätter RS.

Ulf Johansson, godkänd revisor Finnhammars Revisionsbyrå AB, Upplands Väsby.

Det är ännu i sin linda och lite för tidigt att säga hur det kommer att bli. Nu vet vi ännu inte vad vi kommer att få frågor om, och jag tror att det kommer att behövas mer utbildning framöver. Men ISA blir ytterligare ett förtydligande och det kan vara bra, bland annat för mindre byråer.

Lars Lidgren, auktoriserad revisor LHA Revision, Västerås.

Anpassningen är ofrånkomlig. I grund och botten kan man väl ändå säga att det är mycket som är lika mellan RS och ISA, men att ISA kanske i större utsträckning handlar om att fokusera på att göra rätt saker. Det känns inte som att det kommer att bli en så stor omställning.

Jonas Forsberg, auktoriserad revisor Finnhammars Revisionsbyrå AB, Upplands Väsby.

Det är bra att man är tidigt ute, för en internationell anpassning kommer vare sig du vill det eller inte. Och allt är bättre än RS. Det har också varit bra diskussioner under den här utbildningsdagen.

Charlotta Danielsson