Innehåll

Balans nr 1 2011

Debatt: ”Revision är öppenhet”

Konkurrensen inom revisions- och rådgivningsbranschen om de nya medarbetarna driver fram nya synsätt och arbetsformer som i förlängningen bidrar till att utveckla revisorsyrket. När det gäller medarbetarnas utveckling, utbildning och löner är likheterna i dag tydliga inom de stora bolagen. En gemensam trend inom branschen är också att medarbetarnas intresse för mer rörliga ersättningsmodeller ökar.

En av de viktigaste faktorerna vid valet av arbetsgivare inom revision är emellertid fortfarande företagskulturen. Vi strävar alltid efter klarhet och visar stort engagemang i olika frågor internt, i klientuppdragen och i våra kontakter med media och samhälle. Revision är öppenhet. Att vi internationellt är det största konsult- och revisionsnätverket skapar möjligheter till samverkan mellan de bästa kompetenserna. Det borgar också för en praktisk förståelse för hur olika kulturer och synsätt fungerar och tillsammans kan bidra till verklig affärsnytta för kunderna.

Vår utmaning inom Deloitte, och jag tror generellt, är att tydliggöra vad en karriär inom ett globalt revisions- och affärsnätverk kan innebära, med flera tydliga valmöjligheter. Vi ger unga medarbetare ett stort ansvar. Samtidigt får man stöd av mer erfarna medarbetare att klara de utmanande arbetsuppgifterna. Det är denna miljö som gör att man lär sig mycket och som högpresterare upplever som stimulerande.

Om vi inte lyckas kommunicera detta tydligt och följer upp med konkreta erbjudanden, finns alltid risken att revisorsyrket ses som en språngbräda till nya karriärvägar inom eller utanför företaget. Möjligheterna för oss inom branschen att dra nytta av nya idéer och få impulser genom vårt eget arbete riskerar då att minska.

Ur ett rekryteringsperspektiv vill jag peka på några faktorer som vi på Deloitte tror är viktiga för förnyelse, tillväxt och ansvarstagande – kanske gäller de för hela revisions- och rådgivningsbranschen.

 • Utmanande arbetsuppgifter: Som revisorer gäller det att se och ta ansvaret för hela klientföretaget, aktieägare och samhället i stort. Den helhetssynen kräver både hjärta och hjärna och lockar unga medarbetare.

 • Delaktighet: Ju närmre medarbetarna kommer klienternas verksamhet, desto mer förståelse och intresse för hur affärsnyttan skapas och företagets roll på marknaden.

 • Bekräftelse: Formella utvärderingsprocesser är viktiga delar. Men det är också mycket viktigt att medarbetarna får en informell återkoppling och bekräftelse. Det kräver i sin tur goda och närvarande ledare.

Jan Berntsson är VD för Deloitte.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200  
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...