Innehåll

Balans nr 10 2011

Noteringar: Fler företag väljer att inte ha revisor

Drygt 8.000 befintliga bolag och 75 procent av de nyregistrerade bolagen har valt bort revision. Det visar siffror från Bolagsverket.

Från och med 1 november 2010 kan mindre bolag välja att inte ha revision. Reformen ingår i regeringens regelförenklingsarbete och har enligt Bolagsverket nu fått genomslag.

– Vi ser en kraftig ökning av antalet nybildade aktiebolag, och det beror både på att kravet på aktiekapital sänkts från 100.000 kronor till 50.000 kronor och på revisionsreformen, säger Per Nordström, chefsjurist på Bolagsverket.

Av de nybildade bolagen har 75 procent valt att inte ha kvalificerad revision, medan det är svårare att slå fast en siffra för de befintliga bolagen.

– Att dra långtgående slutsatser är för tidigt, men under perioden 1 november 2010 till 23 augusti 2011 har drygt 8.100 av de befintliga bolagen registrerat bort revisorn, säger Per Nordström.

Han räknar dock med att siffran kommer att stiga eftersom Bolagsverket har en hel del ärenden som rör frågan under handläggning. Hittills är det främst bolag med kalenderår som räkenskapsår som har hållit sina bolagsstämmor.

– Om den bortvalda revisionen kommer att få konsekvenser i form av att färre årsredovisningar kommer in i tid till Bolagsverket, eller om årsredovisningarna håller sämre kvalitet, är dock för tidigt att säga, konstaterar Per Nordström.

Fars generalsekreterare Dan Brännström betonar att det inte är procentsatsen för revision som är det viktigaste, utan att varje företag kan utvecklas på bästa sätt. Hans uppskattning är att mellan sex och åtta procent av samtliga aktiebolag som berörs av revisionsreformen, kommer att välja bort revisionen första året.

– Drygt 90 procent av företagarna som är vana att ha en revisor vid sin sida behåller alltså revisionen, säger Dan Brännström.

Revisionen har en fortsatt stark ställning i Sverige enligt Dan Brännström, och många småföretagare upplever nyttan med revisionen.

– Vi är i början på en resa. I och med avregleringen av revisionen börjar en ny epok för branschen där vi erbjuder en större palett med tjänster. Utgångspunkten ska alltid vara att erbjuda alternativa tjänster som matchar företagens behov. Det handlar om att ge trygghet inåt och förtroende utåt, säger Dan Brännström.

Charlotta Danielsson

Gränsvärden

Regeringen har beslutat om följande gränsvärden: genomsnittligt antal anställda 3, balansomslutning 1,5 miljoner kronor, nettoomsättning 3 miljoner kronor. Om minst två av gränsvärdena överskrids ska bolaget ha revision.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...