Innehåll

Balans nr 10 2011

Noteringar: Fler företag väljer att inte ha revisor

Drygt 8.000 befintliga bolag och 75 procent av de nyregistrerade bolagen har valt bort revision. Det visar siffror från Bolagsverket.

Från och med 1 november 2010 kan mindre bolag välja att inte ha revision. Reformen ingår i regeringens regelförenklingsarbete och har enligt Bolagsverket nu fått genomslag.

– Vi ser en kraftig ökning av antalet nybildade aktiebolag, och det beror både på att kravet på aktiekapital sänkts från 100.000 kronor till 50.000 kronor och på revisionsreformen, säger Per Nordström, chefsjurist på Bolagsverket.

Av de nybildade bolagen har 75 procent valt att inte ha kvalificerad revision, medan det är svårare att slå fast en siffra för de befintliga bolagen.

– Att dra långtgående slutsatser är för tidigt, men under perioden 1 november 2010 till 23 augusti 2011 har drygt 8.100 av de befintliga bolagen registrerat bort revisorn, säger Per Nordström.

Han räknar dock med att siffran kommer att stiga eftersom Bolagsverket har en hel del ärenden som rör frågan under handläggning. Hittills är det främst bolag med kalenderår som räkenskapsår som har hållit sina bolagsstämmor.

– Om den bortvalda revisionen kommer att få konsekvenser i form av att färre årsredovisningar kommer in i tid till Bolagsverket, eller om årsredovisningarna håller sämre kvalitet, är dock för tidigt att säga, konstaterar Per Nordström.

Fars generalsekreterare Dan Brännström betonar att det inte är procentsatsen för revision som är det viktigaste, utan att varje företag kan utvecklas på bästa sätt. Hans uppskattning är att mellan sex och åtta procent av samtliga aktiebolag som berörs av revisionsreformen, kommer att välja bort revisionen första året.

– Drygt 90 procent av företagarna som är vana att ha en revisor vid sin sida behåller alltså revisionen, säger Dan Brännström.

Revisionen har en fortsatt stark ställning i Sverige enligt Dan Brännström, och många småföretagare upplever nyttan med revisionen.

– Vi är i början på en resa. I och med avregleringen av revisionen börjar en ny epok för branschen där vi erbjuder en större palett med tjänster. Utgångspunkten ska alltid vara att erbjuda alternativa tjänster som matchar företagens behov. Det handlar om att ge trygghet inåt och förtroende utåt, säger Dan Brännström.

Charlotta Danielsson

Gränsvärden

Regeringen har beslutat om följande gränsvärden: genomsnittligt antal anställda 3, balansomslutning 1,5 miljoner kronor, nettoomsättning 3 miljoner kronor. Om minst två av gränsvärdena överskrids ska bolaget ha revision.