Innehåll

Balans nr 10 2011

Noteringar: Carl Henrik Witts pris

Niclas Hellman, forskare vid Handelshögskolan i Stockholm, får Carl Henrik Witts pris för bästa artikel i Balans.

Juryn för Carl Henrik Witts pris för bästa artikel i Balans anser att Niclas Hellman i sin artikel Tillsynen över IFRS – får vi en bra lösning? publicerad i Balans nr 3/2011, tar upp en spännande och aktuell frågeställning. ”Författaren skapar med sina internationella kommentarer en brygga av möjlig förståelse och samsyn mellan revisorn, uppdragsgivaren och myndigheten”, skriver juryn.

Juryn delar även ut ett hedersomnämnande som går till Anders Hult och Carl Svernlöv, en författarduo som under det senaste året skrivit två artikelserier för Balans. Juryn betonar att artiklarnas innehåll berikas av att författarna kommer från revisions- och rådgivningsbranschen respektive advokatbranschen, och uppmuntrar till fler gränsöverskridande samarbeten.

I juryn för Carl Henrik Witts pris för bästa artikel i Balans ingår: Peter Clemedtson (ordförande), auktoriserad revisor PwC, Ewa Fallenius, Far, Peter Malmqvist, finansanalytiker, Ulla Reinius, civilekonom, samt Anders Bäckström, auktoriserad revisor KPMG och ordförande i Far.

Carl Henrik Witts pris har delats ut sedan 1981.

Charlotta Danielsson