Innehåll

Balans nr 10 2011

Noteringar: Carl Henrik Witts pris

Niclas Hellman, forskare vid Handelshögskolan i Stockholm, får Carl Henrik Witts pris för bästa artikel i Balans.

Juryn för Carl Henrik Witts pris för bästa artikel i Balans anser att Niclas Hellman i sin artikel Tillsynen över IFRS – får vi en bra lösning? publicerad i Balans nr 3/2011, tar upp en spännande och aktuell frågeställning. ”Författaren skapar med sina internationella kommentarer en brygga av möjlig förståelse och samsyn mellan revisorn, uppdragsgivaren och myndigheten”, skriver juryn.

Juryn delar även ut ett hedersomnämnande som går till Anders Hult och Carl Svernlöv, en författarduo som under det senaste året skrivit två artikelserier för Balans. Juryn betonar att artiklarnas innehåll berikas av att författarna kommer från revisions- och rådgivningsbranschen respektive advokatbranschen, och uppmuntrar till fler gränsöverskridande samarbeten.

I juryn för Carl Henrik Witts pris för bästa artikel i Balans ingår: Peter Clemedtson (ordförande), auktoriserad revisor PwC, Ewa Fallenius, Far, Peter Malmqvist, finansanalytiker, Ulla Reinius, civilekonom, samt Anders Bäckström, auktoriserad revisor KPMG och ordförande i Far.

Carl Henrik Witts pris har delats ut sedan 1981.

Charlotta Danielsson

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...