Balans nr 10 2011

Noteringar: Redovisningstillsynen

Regeringen avvaktar med att ta ställning

Tillsynen över börsbolagens redovisning har länge varit föremål för kritik. I ett aktuellt förslag väljer regeringen att gå vidare med flera alternativ.

Promemorian om framtidens redovisningstillsyn var i princip färdig redan i våras. Ställningstagandet från finansmarknadsminister Peter Norman har dock dröjt. Vid den här tidningens pressläggning är det fortfarande inte offentliggjort, men finansdepartementet bekräftar att den politiska beredningen nu är klar och att förslaget som kommer att gå på remiss innehåller minst två alternativ till framtida redovisningstillsyn i Sverige.

– Det innebär att regeringen ännu inte har tagit ställning i frågan, säger Katarina Back, chef på finansdepartementets värdepappersmarknadsenhet.

Den svenska modellen för tillsyn av börsbolagens redovisning har varit omdiskuterad allt sedan EU införde krav på koncernredovisning upprättad i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS). Den praktiska tillsynen utförs av börserna, Nasdaq OMX Stockholm AB och Nordic Growth Market AB, medan det yttersta ansvaret ligger på Finansinspektionen, som utövar tillsyn över tillsynen.

– Det är viktigt att vi får en lösning som alla parter kan vara tillfreds med så att tillsynsorganisationen får arbetsro, säger Anja Hjelström, forskare vid Handelshögskolan i Stockholm och tidigare medarbetare på Finansinspektionen.

Remisstiden för regeringens förslag är tre månader, vilket innebär att en proposition kan överlämnas till riksdagen tidigast under våren.

Rakel Lennartsson

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...