Balans nr 10 2011

Noteringar: Redovisningstillsynen

Regeringen avvaktar med att ta ställning

Tillsynen över börsbolagens redovisning har länge varit föremål för kritik. I ett aktuellt förslag väljer regeringen att gå vidare med flera alternativ.

Promemorian om framtidens redovisningstillsyn var i princip färdig redan i våras. Ställningstagandet från finansmarknadsminister Peter Norman har dock dröjt. Vid den här tidningens pressläggning är det fortfarande inte offentliggjort, men finansdepartementet bekräftar att den politiska beredningen nu är klar och att förslaget som kommer att gå på remiss innehåller minst två alternativ till framtida redovisningstillsyn i Sverige.

– Det innebär att regeringen ännu inte har tagit ställning i frågan, säger Katarina Back, chef på finansdepartementets värdepappersmarknadsenhet.

Den svenska modellen för tillsyn av börsbolagens redovisning har varit omdiskuterad allt sedan EU införde krav på koncernredovisning upprättad i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS). Den praktiska tillsynen utförs av börserna, Nasdaq OMX Stockholm AB och Nordic Growth Market AB, medan det yttersta ansvaret ligger på Finansinspektionen, som utövar tillsyn över tillsynen.

– Det är viktigt att vi får en lösning som alla parter kan vara tillfreds med så att tillsynsorganisationen får arbetsro, säger Anja Hjelström, forskare vid Handelshögskolan i Stockholm och tidigare medarbetare på Finansinspektionen.

Remisstiden för regeringens förslag är tre månader, vilket innebär att en proposition kan överlämnas till riksdagen tidigast under våren.

Rakel Lennartsson