Innehåll

Balans nr 10 2011

Noteringar: Finansinspektionen får mer pengar

Regeringen vill stärka Finans- inspektionens resurser de kommande tre åren, och skjuter därmed till sammanlagt 103 miljoner kronor per år från och med 2014. Det innebär en ökning av myndighetens förvaltningsanslag med drygt 30 procent i förhållande till nivån i år.

– Våra skyddsvallar för att stå emot finansiell oro måste kontinuerligt ses över och stärkas. Ökade resurser till Finansinspektionen är ett viktigt led i detta arbete, säger finansmarknadsminister Peter Norman.

Tanken är att ökade resurser ska leda till att omfattningen och kvaliteten på den finansiella tillsynen utvecklas och ökas.

Charlotta Danielsson