Innehåll

Balans nr 10 2011

Noteringar: Försvar sågas av HQ-ombud

I en artikel i Balans nr 8–9/2011 försvarar professor Rolf Rundfeldt revisorn Johan Dyrefors och skriver att Finansinspektionen hade fel i sin kritik av HQ:s redovisning. Artikeln användes av Dyrefors i en inlaga till Revisorsnämnden, men HQ:s juridiska ombud Claes Lundblad ger inte mycket för Rundfeldts resonemang.

”Den före detta KPMG anställde Rolf Rundfeldt visar med sin artikel prov på en uppenbar okunskap om optioner i allmänhet och redovisningen av dem i synnerhet. Bristerna är så omfattande att det inte är meningsfullt att utveckla den kritiken”, skriver Claes Lundblad i en inlaga till Revisorsnämnden, enligt Realtid.se.

Charlotta Danielsson