Innehåll

Balans nr 10 2011

Tema forskning: IFRS missar målet

De nya redovisningsreglerna, IFRS, missar målet. Det menar forskaren Johan Lorentzon, som lyfter problematiken i sin avhandling ”Att värdera tillgångar, verkligt värde inom skogs- och fastighetsbranschen”.

Johan Lorentzon har ett djupgående intresse för redovisning. Att han valde att titta på införandet av de internationella redovisningsreglerna IFRS i sin avhandling var därför inte så konstigt.

– Jag och en kollega brukade diskutera värderingsfrågor, och hur redovisningen påverkas av att vissa tillgångar ska värderas till verkligt värde. Det är ett både intressant och aktuellt ämne. Att jag är uppvuxen på ett lantbruk kanske bidrog till valet att titta på just skogs- och fastighetsbranschen, säger Johan Lorentzon.

Han har sedan 2005 haft en doktorandtjänst vid Högskolan Väst, och disputerade i maj i år.

Johan Lorentzon upplever inte att det har varit svårt att få fram material.

– Företagen har varit samarbetsvilliga och visat stort intresse för ämnet, säger han.

Johan Lorentzon beskriver i sin avhandling hur företag tillämpat de gemensamma regler för redovisning som noterade bolag är skyldiga att följa sedan 2005. En konsekvens är att vissa tillgångar ska värderas till verkligt värde, i stället för som tidigare till anskaffningsvärde, i koncernredovisningen. Tanken är att företagen ska göra bedömningar av tillgångens marknadsvärde, och det ger enligt Johan Lorentzon utrymme för subjektiva tolkningar.

– Det betyder att bedömningen av verkligt värde får stor betydelse för utfallet. När det gäller de branscher som jag har tittat på utgör fastigheterna och skogen en stor del av tillgångsmassan i balansräkningen, vilket kan leda till stora svängningar över tid, säger Johan Lorentzon.

– De nya reglerna har ett gott syfte, och de fungerar bra i teorin. Men det är svårt att applicera dem i verkligheten, vilket gör att syftet, att få bättre jämförelser internationellt mellan noterade bolag, missas.

Johan Lorentzon konstaterar också att bolagen själva uppfattar det som ganska svårt att tillämpa de nya reglerna och att redovisa tillgångar till marknadsvärde, vilket gör att värderingarna som görs ofta är försiktiga.

– Värdeförändringar påverkar såväl resultat som ställning, och bolagens bedömningar får betydelse för om informationen är användbar som beslutsunderlag för investerare, säger Johan Lorentzon.

Charlotta Danielsson

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...