Innehåll

Balans nr 10 2011

Inblick: Jag är gärna en väderkvarn

Åter igen dyker det upp förvirrande artiklar om avskrivning i bostadsrättsföreningar. Jag börjar bli allvarligt bekymrad. I den senaste artikeln, som återfinns i sbc Direkt som ges ut till bostadsrättsföreningar, framgår att avskrivningar inte behöver ske på det ursprungliga förvärvet. Med andra ord byggnaden som anskaffats till bostadsrättsföreningen. Tidningen tolkar årsredovisningslagens regler enligt följande:

”Årsredovisningslagen, den enda lag som är tillämplig i detta fall, säger i 4 kap. 4 § precis samma sak som sbc. Anläggningstillgångar med en begränsad nyttjandeperiod skall skrivas av systematiskt över denna period. Bostadsrättshus har i enlighet med sina stadgar, till syfte att stå i evigheter. Genom underhåll ser föreningarna till att de hålls i gott skick. Alltså ska underhållet skrivas av, men inte anskaffningen.”

För en intresserad läsare uppstår en rad frågor – inte minst vad gäller ordet ”evigheter”. Finns det verkligen byggnader som står i evigheter? Ja kanske, om man i begreppet lägger några tusen år. Jag tänker då närmast på pyramiderna i Giza i Egypten och Pantheon i Rom. Cheops-pyramiden är cirka 4.600 år gammal medan Pantheon, jämfört med pyramiderna, är ett nytt byggnadsverk, endast cirka 1.900 år gammal. Men är det en evighet?

I jämförelse med dessa byggnadsverk kan väl knappast ett bostadshus stå i evigheter. Mig veterligen rivs det hus hela tiden, liksom det byggs nya.

Nästa fråga som uppstår är: Kan stadgar i en förening bestämma att ett bostadshus kan stå i evigheter? Att påstå det är naturligtvis lika dumt som att tro att en styrelse i ett aktiebolag kan bestämma att den inte ska följa en lag för att den tycker att lagen är onödig. Styrelsen kan lika gärna besluta att det är lagligt att muta eller att månen är blå. Det blir inte rätt för det!

Skribenten i sbc Direkt fortsätter med att skriva att Bokföringsnämnden i sitt allmänna råd k2 för ekonomiska föreningar (bfnar 2009:1) anger att när det gäller nivån på avskrivningar så är den ett får. Alltså inte ett ska. Men, snälla – regeln i bfnar 2009:1 innebär att avskrivningsstorleken av förenklingsskäl får bestämmas till ett belopp som är lika varje år och som i förekommande fall, korresponderar med skattelagstiftningen. Det senare är inte aktuellt för de flesta bostadsrättsföreningar. bfnar 2009:1 talar inte om att avskrivning inte ska göras utan att avskrivning på byggnad alltid ska ske ner till dess redovisade värde är noll kronor.

Jag har berört detta i min krönika i Balans nr 4/2011, men är tvungen att ta upp ämnet igen. Förstår inte skribenten i sbc Direkt att artikeln uppmanar styrelserna i bostadsrättsföreningar att bryta mot lagen? Det finns en risk, om det dras till sin spets, att detta bedöms vara ett bokföringsbrott. Kan man följa resultat och ställning när man under många år har underlåtit att göra lagenliga avskrivningar? Straffpåföljden för bokföringsbrott är böter eller fängelse! Oftast väcks inte talan om bokföringsbrott i denna typ av företag förrän konkursen är ett faktum och ärligt talat är detta ”mumma” för en konkursförvaltare. Okunskap om lagen är aldrig ett försvar.

Jag vet inte vem av oss som är Don Quijote och slåss med väderkvarnar i denna fråga. Men jag bjuder gärna på att jag i detta fall är väderkvarnarna – Don Quijote besegrade aldrig dem!

Caisa Drefeldt är auktoriserad revisor och redovisningsspecialist på KPMG i Göteborg.

caisa.drefeldt@kpmg.se

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...