Innehåll

Balans nr 11 2011

Ledare: Kina – en partner som lockar i öst

Plötsligt talas det om Kina överallt, och alla vill göra affärer med det kommunistiskt styrda landet i öst. Varför? Svaret är tämligen enkelt: Det finns runt 1,3 miljarder kineser. Var femte människa på jorden är alltså en kines! Och dessutom växer landets ekonomi så att det knakar. Man behöver knappast vara ett mattegeni för att räkna ut att det är en enorm marknad som breder ut sig – i en rasande fart.

Men den som vill göra affärer med Kina gör klokt i att sätta sig in i landets affärskoder och sedvänjor. Enligt advokaterna Thomas Lagerqvist och Ulf Ohrling som har skrivit boken Quotations from a China Practice är förmågan att hantera kulturskillnader en avgörande faktor för om man kommer att lyckas. Läs reportaget om Kina på sidan 18.

Så kom då äntligen Revisorsnämndens beslut i HQ-frågan, efter att ha skjutits upp ett flertal gånger. Nämnden gav HQ:s revisor Johan

Dyrefors en erinran, vilket är den mildaste formen av disciplinär åtgärd. HQ-affären har ju som bekant medfört en hel del medial uppmärksamhet och möjligen var det en och annan som hade befarat ett annat beslut. Och en del hade nog förväntat sig att nämnden skulle ta ställning i redovisningsfrågan. Men enligt Revisorsnämndens chef Peter Strömberg åligger det inte nämnden att göra det. Läs intervjun med Peter Strömberg på sidan 24.

Profil i detta nummer är Göran Tidström, ordförande i International Federation of Accountants (IFAC). Han menar att revisions- och rådgivningsbranschen aldrig har varit så relevant som nu. Han utmanar också branschen genom att uppmuntra till ytterligare ett steg mot ökad relevans: att visa på normer och standarder som kan bidra till att väljare i alla länder blir bättre rustade att genomskåda exempelvis flyktiga vallöften. Snacka om utmaning! Läs intervjun med Göran Tidström på sidan 15.

Trevlig läsning!

Pernilla Halling

pernilla.halling@far.se

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...